Pół miliona na transport żywności

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs pn. „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Pula środków na ten cel wynosi pół miliona złotych. Nabór trwa do 28 lutego 2023 roku.

Celem konkursu jest dofinansowanie ponoszonych kosztów magazynowania i transportu żywności na wszystkich etapach jej dystrybucji realizowanych przez pozarządowe organizacje pomocowe typu Banki Żywności czy Caritas, wzmocnienie regionalnej sieci dystrybucji żywności uratowanej przed zmarnowaniem oraz wsparcie lokalnych organizacji przekazujących żywność potrzebującym. Pomoc finansowa pokryje część kosztów związanych z transportem żywności i jej magazynowaniem zmniejszając ryzyko jej zmarnowania, a także zwiększy możliwości operacyjne wspartej organizacji. Zarząd Województwa Wielkopolskiego dostrzega jak znacząca i efektywną pracę realizują instytucje pomocowe dlatego od 3 lat umożliwia pozyskanie dodatkowych środków na ten cel. Ponadto w ramach realizacji „Programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” wsparcie transportu żywności ogranicza jej marnowanie i lepsze zagospodarowanie.

– Wsparcie instytucji pomocowych w ramach konkursu „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” to znaczący element w działalności wielu organizacji niesienia pomocy i realizacji ich misji pomocy. W czasach wysokich cen paliw i kosztów transportu nabór umożliwia pozyskanie środków finansowych na ponoszone wydatki związane z transportem i dystrybucją żywności do potrzebujących. Pula środków wynosząca 0,5 mln zł to znaczące wsparcie dla wielu organizacji niosących pomoc na terenie Wielkopolski. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od kilku lat wspiera realizacje tego działania skierowanego do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, a konkurs cieszy się sporym zainteresowaniem z ich strony – mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Dofinasowanie obejmuje zadania realizowane na terenie województwa Wielkopolskiego. Maksymalna kwota pomocy w ramach dotacji może wynieść 75 tys. zł, jednak nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Zakres przedsięwzięcia powinien obejmować wsparcie transportu i magazynowania żywności, uratowanej przed zmarnowaniem oraz zwiększenie aktywności organizacji zajmującej się dystrybucją żywności do potrzebujących. Termin naboru wniosków trwa do 28 lutego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminach zamieszczonych na stronie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu https://www.umww.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-transport-i-magazynowanie-zywnosci-uratowanej-przed-zmarnowaniem. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_77—ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-transport-i-1 oraz www.witkac.pl

Bartosz Zalas

pol_miliona

pol_miliona_02 pol_miliona_03 pol_miliona_04