Polemika do sprostowania

W grudniowym (2021 r.) numerze Tętna Regionu opublikowaliśmy sprostowanie dot. informacji zawartych w artykule pt. “Szpital się rozpada”, które nadesłał pan Henryk Budzyński, przewodniczący związku zawodowego pracowników szpitala specjalistycznego w Pile. Poniżej zamieszczamy polemikę do sprostowania.

Autor sprostowania sugeruje, że redaktor przekazał nieprawdziwą informację, gdy tymczasem nie odnosi się do taryfikatora i własnych przepisów.

Autor w odpowiedzi zapomniał, że oddana do użytkowania 23 września 2003 r. nowoczesna kotłownia na biomasę opalana zrębkami i kotłownia parowa zasilana gazem ziemnym wymaga nie tylko odpowiednio przeszkolonych pracowników, ale urządzenia te podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego.

O ile mi wiadomo, Pan Henryk Budzyński nie posiada żadnych uprawnień wymaganych do sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem tego typu urządzeń i instalacji.

Problemy Szpitala Specjalistycznego w żaden sposób nie upoważniają pracodawcę do omijania i nierespektowania prawa.
O ile mi wiadomo, Pan Henryk Budzyński jest zatrudniony w Sekcji Energetycznej i zajmuje się konserwacją i eksploatacją sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych. A z jakim skutkiem vide: przykładowe zdjęcia.

Z informacji uzyskanej od członków związku, któremu pan przewodzi, dot. pisma do parlamentarzystów, wynika, że został pan zapoznany z treścią owego pisma i wyraził zgodę na wykorzystanie pieczątki związkowej.

Nie było jakiegokolwiek spotkania, o którym Pan Budzyński nie byłby poinformowany, jak też nie było jakichkolwiek działań – w tym użycia pieczątki – z naruszeniem prawa.

Marek Mostowski

polemika_1

polemika_2