Policja konna

Konie w polskiej Policji służyły już w okresie międzywojennym. Pierwszy Szwadron Konny Państwowej Policji powołany został w Łodzi, w 1920 r. służyło w nim 90 funkcjonariuszy. Obecnie wykorzystywane są głównie do służby patrolowej, a także do działań związanych z zapewnianiem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń.

W roku 1936 r. miała miejsce istotna zmiana w Państwowej Policji Konnej – utworzono Dywizjon Konny Policji Państwowej, w skład którego wchodziło pięć szwadronów, liczących średnio około 100 policjantów. Szwadrony 1 i 2 stacjonowały w Warszawie, 3 i 4 w Kamionce Strumiłowej (woj. tarnopolskie), a 5 w Roju. Taka struktura Dywizjonu utrzymała się aż do momentu wybuchu II Wojny Światowej. (1)

Konie w powojennej Policji pojawiły się w służbie w 1972 r. Powołano wtedy Pluton Konny, który umieszczony został w strukturach organizacyjnych Zmotoryzowanego Oddziału Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. Służyły w nim 22 konie. (2)

Chronologia powoływania pododdziałów konnych Policji w Polsce:

Od 1972 r. – w Komendzie Stołecznej Policji
Aktualnie w Ogniwie Konnym Sekcji Konnej i Przewodników Psów służbowych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji pełni służbę 20 policjantów-jeźdźców i 22 konie służbowe.

Od 1993 r. – w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim
W Ogniwie Konnym Referatu Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Tomaszowie Mazowieckim aktualnie pełni służbę 6 policjantów-jeźdźców i 5 koni służbowych.

Od 1998 r. – w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie
Decyzją Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dniem 1 lutego 2020 r. scentralizowane zostały Zespoły Konne Wydziału Prewencji KMP Chorzów i Wydziału Prewencji KMP Częstochowa w Ogniwo Konne Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. W obecnej strukturze służbę pełni 11 policjantów-jeźdźców i 12 koni służbowych.

Od 2000 r. do 2020 r. – w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie
W Zespole Konnym Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie w latach 2000-2020 pełniło służbę 6 policjantów-jeźdźców i 6 koni służbowych.

Od 2000 r. – w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu
W Ogniwie Konnym Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu aktualnie pełni służbę 11 policjantów-jeźdźców i 12 koni służbowych.

Od 2000 r. – w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
W Ogniwie Konnym z/s w Zaczerniu Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie aktualnie pełni służbę 6 policjantów-jeźdźców i 7 koni służbowych.

Od 2002 r. – w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
W Sekcji Konnej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie aktualnie pełni służbę 6 policjantów-jeźdźców i 7 koni służbowych.

Rasy koni służbowych używanych w Policji: (3)
1.    Koń śląski,
2.    Polski koń szlachetny półkrwi (obecnie polski koń sportowy),
3.    Koń wielkopolski,
4.    Koń małopolski,
5.    Niemiecki koń sportowy,
6.    Koń holsztyński.

Wycofanie z użycia zwierząt służbowych w Policji

Od początku obowiązywania nowych rozwiązań tj. ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (poz. 1728), Komendant Główny Policji, mając na uwadze dobro psów i koni służbowych wycofanych z użycia przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 21 grudnia 2021 r., objął takim samym wsparciem, jak zwierzęta wycofane z użycia w Policji po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej 5 koni służbowych.

Ustawą kompleksowo uregulowano status prawny zwierząt od momentu doboru do służby, poprzez czas realizacji zadań, aż po ich sytuację po wycofaniu z aktywnej pracy w Policji, w tym:

1.    wymogi dla opiekuna, któremu przydziela się zwierzę pod opiekę, w poszczególnych formacjach, obowiązki opiekunów zwierząt,

2.    zasady żywienia zwierząt,

3.    zasady wykonywania zabiegów profilaktycznych i leczenia, którym te zwierzęta są poddawane,

4.    zasady wycofania zwierzęcia z użycia w służbie,

5.    status zwierząt wycofanych ze służby,

6.    mechanizmy kontroli i nadzoru.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 22 grudnia 2021 r. realizując delegację zawartą w ustawie zmieniającej, wydał rozporządzenie w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Policji.

Wniosek o objęcie „emeryturą” konia służbowego przed 21.12.2021 r.
1.    Białystok – 0
2.    Gdańsk – 0
3.    Kielce – 0
4.    Kraków – 0
5.    Lublin – 0
6.    Łódź – 0
7.    Olsztyn – 0
8.    Opole – 0
9.    Poznań – 0
10.    Radom – 0
11.    Rzeszów – 0
12.    Szczecin – 0
13.    KSP – 5
14.    CSP w Legionowie – 0
15.    CPKP BOA – 0
16.    Łącznie – 5

Liczba zwierząt wycofanych z użycia w Policji po 21.12.2021 r.
1.    Białystok – 0
2.    Bydgoszcz – 0
3.    Gdańsk – 0
4.    Gorzów Wlkp. – 0
5.    Katowice – 0
6.    Kielce – 0
7.    Kraków – 0
8.    Łódź – 0
9.    Lublin – 0
10.    Olsztyn – 0
11.    Opole – 0
12.    Poznań – 2
13.    Rzeszów – 0
14.    Szczecin – 0
15.    KSP – 0
16.    Radom – 0
17.    Wrocław – 0
18.    Łącznie – 2

Zobacz film:
https://youtu.be/N6PaEdv9pBo

Tekst: nadkom. Izabela Dobrowolska, Wydział Prewencji Biura Prewencji KGP
Zdjęcia: Jacek Herok, Wydział Promocji Policji Biuro Komunikacji Społecznej KGP

————————————————————————————————————-
(1). Aleksander Głogowski, Konna Policja Państwowa, Kraków 2014 r., ksp.policja.gov.pl

(2). Rejestr koni służbowych w Policji – zarządzenie nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia.

(3). Dane na dzień 10.06.2022 r.

policja_konna

policja_konna_03 policja_konna_04 policja_konna_05 policja_konna_06 policja_konna_07 policja_konna_08 policja_konna_09