Policja w Chodzieży podsumowała miniony rok

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży podsumowali rok 2022. W zakresie przestępstw kryminalnych, mających podstawowe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, odnotowano o 199 przestępstw mniej aniżeli rok wcześniej. Spadki odnotowano także w zakresie liczby wypadków drogowych czy kolizji.

We wtorek, 24 stycznia 2023 roku w siedzibie chodzieskiej Policji odbyła się narada roczna, podsumowująca służbę w 2022 roku. W odprawie uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Mariusz Wiśniewski, Starosta Powiatu Chodzieskiego Pan Mirosław Juraszek, Wicestarosta Pan Mariusz Witczuk, a także przedstawiciele samorządów oraz instytucji współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Chodzieży.

Jak co roku, głównym punktem spotkania była przedstawiona przez Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży nadkom. Piotra Gruszkę „Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu chodzieskiego w 2022 roku”. Warto podkreślić, że policjanci tutejszej jednostki w zakresie przestępstw kryminalnych, mających podstawowe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, odnotowali o 199 przestępstw mniej aniżeli rok wcześniej.

W ubiegłym roku doszło do 20 wypadków, w których zginęły 3 osoby, a 22 zostały ranne. Spadek odnotowano także w liczbie kolizji. W 2022 roku doszło do 282 kolizji, gdzie rok wcześniej było ich 342. Zatrważający jest fakt, iż mimo wielu akcji i apeli, nadal na drogi wyjeżdżają pijani kierowcy. W tym zakresie nastąpił wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.

Cieszy natomiast spadek interwencji zarówno publicznych, jak i domowych. Tym samym tendencja spadkowa została także odnotowana w zakresie wdrożonej procedury Niebieskiej Karty.

Zarówno Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Mariusz Wiśniewski, jak i Starosta Powiatu Chodzieskiego pan Mirosław Juraszek pracę chodzieskich policjantów ocenili bardzo dobrze, dziękując im zarazem za swoje zaangażowanie. Uczestnicy spotkania wysłuchali również medialnego przekazu szefa wielkopolskiej Policji nadinsp. Piotra Mąki, który pogratulował podwładnym dobrej jakości służby.

Rozpoczęliśmy 2023 rok. Rok, który nie będzie należał do najłatwiejszych. Można rzec, że będzie to dla nas rok trudny, a to za sprawą sporej liczby odejść policjantów ze służby. Tej luki nie da się po prostu zapełnić w krótkim czasie i w związku z tym obciążenie dla pozostających w służbie funkcjonariuszy będzie duże. Naszą rolą, ale też odpowiedzialnością, jest zapewnić wszystkim mieszkańcom naszego powiatu bezpieczeństwo. Będzie to wymagało jeszcze większego wysiłku, ale będziemy robić wszystko, by tak się stało. Będziemy służyć społeczeństwu i dbać o utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszej małej społeczności. Będziemy walczyć z piractwem drogowym, pijanymi kierowcami, różnymi przestępcami. Będziemy szkolić i doskonalić nasze kadry. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż coraz częściej to właśnie Państwo, mając poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo nas wszystkich, zgłaszacie nam niepokojące sprawy. W tym miejscu dziękujemy za każdy taki gest, bo przecież bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

KPP Chodzież

policja_w_chodziezy

policja_w_chodziezy_02 policja_w_chodziezy_03 policja_w_chodziezy_04 policja_w_chodziezy_05 policja_w_chodziezy_06 policja_w_chodziezy_07 policja_w_chodziezy_08 policja_w_chodziezy_09 policja_w_chodziezy_10