Policjanci podsumowali swoją pracę – odprawa roczna wałeckich policjantów

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu podsumowali swoją pracę w minionym 2023 roku. W trakcie odprawy omówiono poziom realizacji zadań, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Za dobrą służbę pełnioną na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wałeckiego podziękował policjantom zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz władze samorządowe.

 

Odprawa roczna wałeckich policjantów odbyła się wczoraj tj. 14 lutego br. na której podsumowany został miniony rok pracy wałeckich policjantów. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Wałcz, Urzędu Gminy Wałcz, Urzędu Miasta i Gminy Człopa, Tuczno i Mirosławiec, Prokuratury Rejonowej w Wałczu, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 100 Batalionu Łączności, Nadleśnictwa  Wałcz, Człopa, Mirosławiec i Tuczno, Straży Miejskiej i Gminnej, Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo i Pomoc” w Wałczu, przedstawiciele związków zawodowych policjantów oraz pracowników Policji, naczelnicy wydziałów KPP oraz policjanci i pracownicy cywilni.

 

W oczekiwaniu na przybycie zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Przemysława Domagały przybyłym na odprawę wyświetlony został film przygotowany specjalnie z okazji 100. lecia Policji Polskiej. Następnie po złożeniu meldunku o rozpoczęciu odprawy Komendant Powiatowy Policji w Wałczu podinsp. Artur Grenda omówił osiągnięcia wałeckich policjantów, dziękując za rok dobrej służby, a także dziękując władzom samorządowym, innym służbom i instytucjom za bardzo dobrze układającą się współpracę. W trakcie swojej prezentacji przedstawił między innymi ocenę Policji i poczucie bezpieczeństwa Polaków.

 

Ciekawostką była omówiona powierzchnia powiatu wałeckiego, liczba mieszkańców oraz poszczególne gminy. Priorytety Komendanta Głównego Policji to kolejny temat odprawy i omówienie poszczególnych zdarzeń – podejmowanych interwencji przez policjantów. Komendant Powiatowy Policji w Wałczu zaprezentował narzędzia komunikacji ze społeczeństwem takie jak KMZB, Moja Komenda. Ważnym obszarem był ruch drogowy i związane z nim bezpieczeństwo. Pion kryminalny, transport, stan zatrudnienia w komendzie to kolejne ważne tematy poruszone w trakcie odprawy jak również działania profilaktyczne, które zaprezentowane zostały w formie kolażu.

 

Odprawa zakończyła się miłym akcentem władz samorządowych, które to wyróżniły 12 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wałczu nagrodami rzeczowymi.

 

KPP Wałcz