Północna Wielkopolska – będą pieniądze, będzie rozwój

Minęło kilka dni, kiedy to podpisane zostało Porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na lata 2021-2027 pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marka Woźniaka Marszałka Województwa a Związkiem ZIT MOF Piły reprezentowanym przez Piotra Głowskiego Prezydenta Miasta Piły.

 

To bardzo dobra wiadomość, jako że pojawiły się nowe możliwości rozwojowe dla miasta Piły, gminy miejskiej Chodzież, gminy wiejskiej Chodzież, Gminy miejskiej Złotów, gminy wiejskiej Złotów oraz gmin Kaczory, Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka i Szydłowo.

 

Łączne środki dla tego obszaru to kwota blisko 23,6 mln euro, z czego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20,7 mln euro i Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 2,8 mln euro.

 

Niestety jest to mniejsza kwota niż ta, którą otrzymaliśmy w latach 2014-2020 dla Obszaru Strategicznej Interwencji (ponad 26,2 mln euro). Z jakiego powodu? Otóż w klasyfikacji europejskiej Wielkopolska nie jest już „regionem słabiej rozwiniętym” ale „regionem w okresie przejściowym”. Zadecydował o tym osiągnięty produkt krajowy brutto per capita (na mieszkańca) między 75 % a 100 % średniego PKB Unii Europejskiej. Są dwa takie regiony w kraju: dolnośląskie i wielkopolskie oraz miasto stołeczne Warszawa. To skutkuje tym, że z Unii otrzymamy mniej środków, bowiem poziom dofinansowania wyniesie 70 %, a nie 85 % jak w latach 2014-2020.

 

Cel podstawowy przyznanego dofinansowania to niwelowanie różnic rozwojowych, szczególnie obszarów tracących dotychczasowe funkcje. Środki zwiększą możliwości rozwojowe e-usług i e-zasobów publicznych, zwiększą odporność na zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe, zwiększą rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, będą przeznaczone na edukację przedszkolną, ogólną oraz kształcenie zawodowe, na usługi zdrowotne i społeczne oraz na integrację i aktywizację społeczną. Podstawą wdrożenia ich do realizacji są Lokalne Strategie Rozwoju.

 

Każdy z kierunków dofinansowania kwalifikuje się do napisania odrębnego artykułu. Dzisiaj jednak nie będę wchodziła w szczegóły.

 

Intencją jest pokazanie ogólnej skali, jak wiele skorzystamy, jak przez realizację często wspólnych inwestycji w obszarze zwiększymy jego rozwój, integrację środowisk i funkcjonalność. Jeżeli do tych unijnych środków dołożymy te z budżetu państwa beneficjentów, za siedem lat północna wielkopolska będzie jeszcze piękniejsza, jeszcze bardziej przyjazna ludziom, jeszcze bardziej przygotowana na zmiany klimatu i jeszcze bardziej rozwinięta gospodarczo i społecznie.

 

dr Mirosława Rutkowska-Krupka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *