Polska Strefa Inwestycji. Przedsiębiorco, sprawdź co możesz zyskać!

polska_strefa_inwestycji

Dzięki zmianom w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych więcej firm, w tym także te mikro, małe i średnie, może korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów. Zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce zmieniła ustawa o wspiera-niu nowych inwestycji.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

•    Zachęty podatkowe dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowa¬dzić działalność gospodarczą. Firmy nie muszą przenosić się do Stref i inwe¬stować z dala od dotychczasowego obszaru działania. Zlikwidowana została długo¬trwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic SSE.

•    Warunki uzyskania zwolnienia z podatku zależą od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie.

•    Wymagane nakłady inwestycyjne dostosowane do możliwości firm, w za¬leżności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa. Uwzględniana jest także sytuacja gospodarczo-społeczna na danym terenie, w tym zasada, że im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne.

•    Premiowane są inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Na preferencje mogą liczyć również pozostałe regiony, w których występuje wysokie bezrobocie.

•    Premiowane są przede wszystkim przedsięwzięcia, które mają wpływ na konku¬rencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.

•    Decyzja dotycząca preferencji wydawana jest na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat. Jednak im wyższa jest pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia. Nowa ustawa nie wprowadziła zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE.

•    Spółki zarządzające Strefami odgrywają nową rolę w przyciąganiu inwestycji. Są głównym punktem kontaktu w regionie do obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień po-datkowych i dotacji rządowych.

•    Wsparcie dostępne na terenie całego kraju tam, gdzie tego potrzebujesz.

•    Strefy w większym stopniu otwarte na MMŚP

•    Projekty innowacyjne lub wysokojakościowe mają większą szansę na otrzymanie zezwolenia.

•    Zachęcamy do tworzenia stabilnych, dobrze płatnych miejsc pracy, oferujących możliwości rozwoju.

•    Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w nawiązywaniu trwałych relacji z jednostkami naukowymi i szkołami. Oferujemy wsparcie transferu wiedzy i budowania zaplecza kadrowego.

CO MOŻE ZYSKAĆ FIRMA?

•    ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji;

•    możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji;

•    dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań;

•    dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne;

•    możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej.

JAKIE SZANSE DAJE POLSKA STREFA INWESTYCJI?

•    wzrost liczby inwestycji;

•    wzrost dochodów mieszkańców i lokalnych budżetów;

•    lepszej jakości miejsca pracy i większa aktywizacja zawodowa mieszkańców;

•    zwiększenie konkurencyjności danego regionu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY W GMINIE PIŁA

Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Orła Białego 22,
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
tel. +48 95 721 98 00
e-mail: marketing@kssse.pl

Źródło: Inwest-Park oraz https://www.gov.pl/web/rozwoj/polska-strefa-inwestycji