Pomagamy Domom Pomocy Społecznej z naszego regionu

DPS Dębno, DPS Chlebno, DPS Falmierowo i Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile to łącznie 350 podopiecznych. Razem z samorządowcami PiS – wicestarostą Arkadiuszem Kubichem i radną Zdzisławą Bosak – przekazaliśmy środki ochrony osobistej: płyny dezynfekcyjne, przyłbice, rękawiczki jednorazowe i maseczki o łącznej wartości 12.000 złotych.

Dziękuję MEC Piła Sp. z o.o. za wsparcie mojej inicjatywy. Niebawem będziemy przekazywać kolejną pomoc.

Marcin Porzucek
Poseł na Sejm RP

pomagamy_domom1_01

pomagamy_domom1_04 pomagamy_domom1_02 pomagamy_domom1_03