Pomoc dla pilan w trudnej sytuacji życiowej

W funkcjonującym na dworcu PKP Piła Główna Centrum Organizacji Pozarządowych, działa Biuro Porad Obywatelskich. Punkt wsparcia prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego. Porady udzielane są w poniedziałki i środy w godzinach od 16:00 do 18:00.

 

– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych, z wielu powodów będących na zakręcie. Tylko w pierwszym kwartale 2024 r. z poradnictwa panów Krzysztofa Wróblewskiego oraz Krzysztofa Opalińskiego skorzystało już ponad 150 osób. Wspieramy tę działalność od początku. Tylko w tym roku Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 20 000 z  – mówi pełniąca funkcję prezydenta Piły Beata Dudzińska.

 

Na wizyty nie trzeba się umawiać – wystarczy przyjść pod wskazany adres z kompletem dokumentów dotyczących sprawy. W razie pytań można skorzystać z telefonu: 517 463 547 i 504 026 284.

 

– Klienci naszego biura otrzymują pomoc w szerokim zakresie spraw. Są to sprawy rodzinne, mieszkaniowe, a w ostatnim czasie coraz więcej porad związanych jest z zadłużeniem. W takich przypadkach pomagamy w restrukturyzacji tego zadłużania, a niekiedy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – informuje Krzysztof Wróblewski.

 

– Warto dodać, że porady prawne udzielane są w ramach umowy z Gminą Piła i dla mieszkańców są bezpłatne – podsumowuje Marlena Bakuła-Zdzierela, sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego.

 

UM Piły

 

——-

Informacja o działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego zostało powołane w 2005 r. przez śp. Aleksandrę Błażejewską, Honorową Obywatelkę Miasta Piły. Zajmuje się głównie udzielaniem bezpłatnych porad prawnych oraz wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, osób niepełnosprawnych oraz matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci.

 

Od powstania Stowarzyszenie udzieliło kilku tysięcy bezpłatnych porad prawnych. Nieprzerwanie od 2016 r., Stowarzyszenie realizuje umowę z Gminą Piła pn. „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności poprzez udzielanie porad (prawnych, obywatelskich) dla mieszkańców miasta Piły znajdujących się w trudnej sytuacji”. Dzięki dotacjom z Gminy Piła, mieszkańcy Piły, mogą bezpłatnie korzystać z porad prawnych i obywatelskich.

 

Stowarzyszenie utrzymuje się dzięki składkom członkowskim i darowiznom. Porady prawne udzielane są w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 16 do 18 w siedzibie Stowarzyszenia (budynek Dworca PKP Piła Główna, I piętro).

 

PODSUMOWANIE 2023 ROKU

 

  • 8.000 zł dotacji przyznała Stowarzyszeniu Gmina Piła na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych
  • 40.000 zł to szacunkowa rynkowa wartość udzielonych porad w 2023 roku
  • 183 osoby skorzystały z nieodpłatnej porady prawnej, na 104 godzinach dyżurów

 

W związku z potrzebą zintensyfikowania działań polegających na udzielaniu poradnictwa prawnego klientom MOPS w Pile, w bieżącym roku, na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało z Gminy Piła dotację w wysokości 20.000 zł. Zainteresowanie jest ogromne. W pierwszym kwartale 2024 r. z poradnictwa skorzystało już ponad 150 osób.

 

Biuro Porad Obywatelskich na stałe wpisało się w świadomość mieszkańców Piły jako miejsce, w którym można bezpłatnie otrzymać profesjonalną pomoc prawną, w tym również polegającą na sporządzeniu pism urzędowych, przedsądowych lub sądowych.

 

Dzięki zaangażowaniu i rozwojowi członków Stowarzyszenia, mogliśmy poszerzyć swoją działalność statutową. W latach 2021-2023 realizowaliśmy projekt “Kancelaria społeczna Parasol. Pomagamy, wspieramy, edukujemy”, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG).

 

Projekt ten obejmował: 

  • udzielanie pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego – pomoc skierowana do osób zadłużonych, zagrożonych wykluczeniem, żyjących w ubóstwie, w tym dla seniorów oraz osób doświadczających dyskryminacji i przemocy
  • udzielanie wsparcia psychologicznego –  pomoc skierowana do mieszkańców Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Pile
  • edukację prawno-obywatelską i ekonomiczną dla seniorów (m.in. sposoby zapobiegania oszustw na seniorach, prawo spadkowe, prawo lokatorów, zasiłki)

 

W ramach tego projektu udzielono ponad 200 porad prawnych na 80 dyżurach, a na 72 szkoleniach z edukacji prawno-obywatelskiej i ekonomicznej udział wzięło ponad 800 osób (głównie seniorów), wsparcia psychologicznego udzielono 48 osobom, podczas 149 godzin spotkań indywidualnych i 37 godzin zajęć grupowych (warsztaty psychoedukacji i grupy wsparcia dla mieszkańców MONARU).

 

Pod koniec 2023 r. przystąpiliśmy do konkursu ofert, ogłoszonego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych. Aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy. Zakres świadczonych usług podobny jak w przypadku projektu finansowanego z funduszy norweskich (udzielanie pomocy prawnej, udzielanie wsparcia psychologicznego, edukacja prawno-obywatelska i ekonomiczna dla seniorów).