Pomoc dla rolników

porzucek_baner

Tegoroczna susza wyrządziła duże straty w rolnictwie. Mniejsze zbiory mają producenci rolni z naszego regionu. Znam ich trudną sytuację. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował pomoc dla poszkodowanych w wyniku suszy gospodarstw.

Rolnictwo to istotny filar polskiej gospodarki. Rada ministrów przyjęła program pomocy dla gospodarstw. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczy na pomoc 800 milionów zł z budżetu państwa. Chcemy pomóc i pomożemy poszkodowanym rolnikom. Na pewno nie zachowamy się jak PSL, który ustami swojej prominentnej działaczki Pani Stalińskiej (radna PSL w sejmiku Mazowieckim) zapowiedział podczas protestów pod Senatem, że jest przeciwny pomaganiu poszkodowanym przez suszę.

Jesteśmy gotowi do kompensaty szkód. Jako członek sejmowej komisji Finansów Publicznych mogę potwierdzić zapewnienie, że jak będzie trzeba, to dokonamy nowelizacji budżetu, bo wypłata odszkodowań dla rolników jest dla nas fundamentalnie ważna.

Ponadto rolnicy, których straty w uprawach przekroczyły 70% dostaną tysiąc zł dopłaty do hektara.
Liczymy na działanie samorządów, które są odpowiedzialne za przekazanie szacunków dotyczących szkód. W niektórych przypadkach samorządy powinny zdecydowanie przyspieszyć.   To na podstawie informacji od gmin, udzielane są dotacje.
Rolnicy po oszacowaniu strat w uprawach mogą ubiegać się o:

– Kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej. Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredyty w wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).

– Poręczenie spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą.

– Pomoc z KRUS w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek.

– Zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody.

– Udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

– Spłatę przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata – w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów, w takim samym okresie.

– Udzielanie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Tak wygląda realne działanie. Państwo musi być sprawiedliwe, silne wobec silnych i pomagające tym, którzy potrzebują wsparcia.

Marcin Porzucek, Poseł na Sejm RP.