Pomoc osobom niesamodzielnym to nasz priorytet

– Cieszę się, że biuro Rzecznika Praw Obywatelskich może zaangażować się we wsparcie realizacji pomysłu, jakim jest ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym i przekonanie polityków, że ta ustawa jest potrzebna. Moja poprzedniczka, prof. Irena Lipowicz, traktowała ochronę praw osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych, jako swój priorytet. Dla mnie również będzie to priorytet – zadeklarował dr Adam Bodnar, nowy rzecznik praw obywatelskich, który był w środę,23 września 2015 roku, gościem 5. Regionalnej Konferencji Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” w Pile.

W konferencji, „Pomoc osobom niesamodzielnym – bezpieczna starość”, zorganizowanej w Regionalnym Centrum Kultury w Pile, wzięło udział ponad 200 przedstawicieli zakładów i domów opiekuńczych, lokalnych instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych z województwa wielkopolskiego.

Witając ich, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc osobom niesamodzielnym”, dr Elżbieta Szwałkiewicz, przypomniała, że osób uzależnionych od czyjejś pomocy jest w Polsce 1,2 mln. To z myślą o nich, a także o opiekujących się nimi bliskich, opracowano projekt ustawy „O pomocy osobom niesamodzielnym”. Jego założenia przedstawił senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, który przypomniał, że pod względem dostępności i kompleksowości usług opiekuńczych Polska znajduje się w ogonie Europy. Tymczasem z prognoz wynika, że zapotrzebowanie na nie będzie z każdym rokiem rosło.

– Ponad 80 proc. osób niesamodzielnych jest pod opieką rodzin, którym również należy się pomoc – powiedział senator Augustyn. – Osoba niesamodzielna powinna jak najdłużej przebywać w rodzinie, ale pod warunkiem, że jest to dobra rodzina.

Dzisiaj, tłumaczył senator Augustyn, osobami niesamodzielnymi opiekują się bardzo często emerytowane nauczycielki, pielęgniarki, panie z sąsiedztwa, które w zamian za swoją pracę dostają po kilkaset złotych pod stołem. – My chcemy, poprzez obowiązkowe przeszkolenia dla rodziny i szkolenia dla osób chcących zdobyć nowy zawód – asystenta osoby niesamodzielnej – zbudować system profesjonalnej opieki nad osobami wymagającymi pomocy. Nie chcemy niczego rodzinom narzucać. Nie preferujemy nikogo na rynku – ani samorządów, ani prywatnych przedsiębiorców. Niech pojawi się konkurencja – przekonywał Mieczysław Augustyn.

O tym, w jaki sposób zorganizowana jest opieka nad niesamodzielnymi mieszkańcami województwa wielkopolskiego mówili dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W ich wystąpieniach przewijał się wątek rosnącej liczby osób starszych i wymagających pomocy osób trzecich.

W 2014 r., jak poinformował Wojciech Zarzycki, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, osoby w starszym wieku stanowiły 17 proc. populacji mieszkańców Wielkopolski, ale w 2050 r. będzie to już jedna trzecia. Wiele z nich będzie wymagało pomocy, również instytucjonalnej.

– Zwiększona liczba porodów, którą obserwujemy na naszym terenie w ostatnim czasie i z której bardzo się cieszymy, nie wpłynie znacząco na nasz obowiązek zapewnienia pomocy osobom niesamodzielnym – mówiła dyr. Wanda Kolińska, dyrektor MOPS w Pile.

W realizacji tego obowiązku pomogłaby ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym. Jednak jej procedowanie idzie dość opornie.

– Politykom brakuje odwagi. Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” jest po to, żeby ich ośmielić – powiedział senator Augustyn i zaapelował do uczestników, aby wspierali Koalicję, podpisywali przygotowaną przez nią petycję do rządu i parlamentu w sprawie podjęcia działań dla poprawy sytuacji osób niesamodzielnych i ich opiekunów oraz domagali się wejścia w życie ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. – Jeden senator i kilku parlamentarzystów to stanowczo za mało, żeby to się udało – dodał.

Monika Gackiewicz
Biuro Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

pomoc_osobom_niesamodzielnym10

pomoc_osobom_niesamodzielnym12 pomoc_osobom_niesamodzielnym11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *