Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wyróżniona

W najnowszym rankingu fDi Magazine, grupa Financial Times, GlobalFreezones of the Year 2014, wyróżniono cztery polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna otrzymała nagrodę specjalną za aktywność CSR, w tym programy dla młodych matek, stypendia dla naukowców i szkolnictwo zawodowe.

– Jesteśmy w pierwszej trójce najatrakcyjniejszych stref ekonomicznych w Europie, a naszym walorem jest m.in. wysoki poziom nowych technologii – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji prasowej poświęconej najnowszym wynikom rankingu fDi Magazine dot. SSE. Spotkanie z udziałem podsekretarz stanu w MG Ilony Antoniszyn-Klik odbyło się 21 października w Ministerstwie Gospodarki.

Wicepremier Piechociński przypomniał, że specjalne strefy ekonomiczne od piętnastu lat z powodzeniem wspierają inwestorów. – Blisko 3/4 kapitału lokowanego na terenach objętych strefami to polskie firmy. Na tych terenach inwestują również Niemcy, Amerykanie, Holendrzy czy Włosi – dodał.

W opinii wicepremiera jednym z bardzo ważnych zadań, które spoczywa obecnie na kierujących SSE jest m.in. proces kształcenia zawodowego. – Bardzo ważna w tym obszarze jest ścisła współpraca ze szkołami i uczelniami zawodowymi, aby uwzględnić przede wszystkim potrzeby rynku pracy – wyjaśnił.

W najnowszym rankingu fDi Magazine, grupa Financial Times, GlobalFreezonesof the Year 2014, wyróżniono cztery polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne. Tegoroczna klasyfikacja odbyła się po raz pierwszy na nowych zasadach uwzględniających podział w zależności od kontynentu.

Sławomir Sowula
Dyrektor Biura
Promocji i PR PSSE & www.mg.gov.pl

pomorska_strefa_specjalna01

pomorska_strefa_specjalna02 pomorska_strefa_specjalna03 pomorska_strefa_specjalna04