Ponad 2,1 mln zł na zbiorniki małej retencji

Powstaną nowe oraz odnowione zostaną kolejne zbiorniki wodne małej retencji w Wielkopolsce. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę dotycząca dofinansowania budowy i renowacji 54 zbiorników wodnych. Środki pochodzące z Budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości ponad 2,1 mln zł pozwolą na powstanie lub renowację zbiorników o łącznej wielkości prawie 45 hektarów.

 

W czasach gdy okresy suche przeplatają się z gwałtownymi deszczami ważne jest wspieranie zadań sprzyjających łagodzeniu tych niepożądanych zjawisk pogodowych. Budowa zbiorników małej retencji bardzo dobrze wpisuje się w te działania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat wspiera budowę i renowację zbiorników małej retencji w obszarze Wielkopolski w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

 

– Działania zmierzające do rozbudowy sieci zbiorników małej retencji umożliwiają mieszkańcom Regionu na poprawę warunków hydrologicznych w swojej okolicy. W 2024 roku wsparcie trafi na budowę nowych 27 i remont kolejnych 27 zbiorników małej retencji. Łączne wsparcie na realizację tych zadań to ponad 2,1 mln zł. W ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych udaje zrealizować się wiele inwestycji na drogach dojazdowych do pól, zakapowane są sadzonki drzew miododajnych. Ponadto działania inwestycyjne w infrastrukturę ogrodową realizują także ogrody działkowe. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

Wsparcie obejmuje budowę lub renowację zbiorników wodnych o powierzchni od 0,3 ha do 2 ha. Dotacja w przypadku budowy zbiornika wynosi 75 tys. zł/ha natomiast renowacji 30 tys. zł/ha. Za sprawą tych działań od wielu lat tereny Wielkopolski zyskują nowe cenne rezerwuary wody, które pomagają zachować bezpieczeństwo niwelując ryzyko podtopień lub oddawać zapas wody w okresach suchych zachowując bioróżnorodność.

 

– Budowa zbiorników małej retencji nieodłącznie związane jest z ochroną zasobów wodnych, które w Wielkopolsce wymagają szczególnej ochrony. Samorząd Województwa Wielkopolskiego regularnie umożliwia pozyskanie środków na realizację tego rodzaju zdań przez osoby fizyczne. Środki pochodzę z programu ochrony gruntów rolnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego to szansa na przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatu nie tylko przez samorządy lokalne ale także mieszkańców naszego Regionu.  – mówi Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Wdowczyk.

 

W samych latach 2015-2023 wybudowano lub odnowiono blisko 700 hektarów małych zbiorników wodnych, na które przeznaczono z budżetu Województwa Wielkopolskiego ponad 28 mln zł.

 

Bartosz Zalas