Ponad 22 mln zł na drogi, drzewa i zbiorniki wodne

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 22 mln zł na wsparcie dla lokalnych samorządów na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Środki umożliwią realizację szeregu zadań związanych z budową lub przebudową dróg dojazdowych do pól, zakupu sadzonek drzew miododajnych, budowy zbiorników małej retencji, zakupu sprzętu i oprogramowania do ewidencji gruntów.

 

Po raz kolejny z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone zostały środki na wsparcie obszarów wiejskich. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przekazania środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną oraz poprawą jakości gruntów rolnych. Pomoc realizowań jest już od ponad 15 lat i obejmuje szereg działań w ramach których gminy i powiaty mogą ubiegać się o wsparcie.

 

– Realizowany program ochrony i poprawy jakości gruntów rolnych umożliwia realizację licznych zadań ograniczających wpływ człowieka na obszary rolnicze oraz odtworzenie ich należytego stanu. Zainteresowanie wnioskodawców od wielu lat w pełni wyczerpuje pulę środków przeznaczoną na realizację tego programu na terenie naszego województwa – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

Pomoc dla Samorządów realizowana w ramach kilku działań, jednym z nich jest wsparcie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do pól. Tegoroczna kwota wsparcia wynosząca niespełna 19  mln zł trafi do 149 gmin w całym województwie. Gminy i powiaty pozyskały także dofinasowanie na zakup sadzonek drzew miododajnych. Dofinasowanie wynoszące do ponad 1,2mln zł trafi do 75 wielkopolskich gmin i powiatów.  Wsparcie objęło także renowację i budowę zbiorników małej retencji. 6 gmin pozyskało blisko 220 tys. zł. Dzięki wsparciu powstaną zbiorniki o łącznej powierzchni blisko 6,8 ha.

 

– Pomoc w zakresie przebudowy i budowy dróg dojazdowych to pól regularnie wspiera gminy w poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości poruszania się po lokalnych drogach zwłaszcza rolników, którzy regularnie korzystają tych dróg. W tym roku pomoc pozyskało 149 gmin. Cieszy także zainteresowanie samorządów, które posadzą kolejne drzewa miododajne na swoim terenie. W tym roku wsparcie pozyskało 75 jednostek samorządowych. Powstaną także zbiorniki małej retencji w 6 gminach. Działania realizowane w ramach programu ochrony gruntów rolnych mają realny wpływ na życie mieszkańców obszarów wiejskich by ograniczyć negatywny wpływ człowieka na te obszary oraz umożliwić dalszą produkcję rolniczą w Wielkopolsce – dodaje Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

 

Wsparcie obejmuje także szczególne zadania inwestycyjne, których realizacja jest konieczna ze względu na interes i bezpieczeństwo mieszkańców. Najczęściej dotyczą one przebudowy przepustów i mostów na małych ciekach lub dróg na szczególnie trudnych terenach. W 2024 roku dofinansowane zostaną 4 zadania  w gminach: Mycielin, Łęka Opatowska, Skulsk i Miedzichowo. Całkowita kwota dofinasowania 4 zadań to ponad 2 mln zł. Ponadto powiaty wrzesiński, krotoszyński i kościański otrzymają pomoc finansową na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych o wartości pomocy 145 tys. zł. Z kolei powiat wolsztyński pozyskał 15 tys. na sporządzenie projektu rekultywacji w kierunku przyrodniczym jednej z działek.

 

Bartosz Zalas