Ponad milion dwieście tysięcy zł na sport

ponad_milion_dwiescie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przygotowuje kolejną formę dofinansowywania działań statutowych klubów sportowych i stowarzyszeń pracujących na rzecz upowszechniania kultury fizycznej.

Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego szeroko informuje potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków na realizację zadań publicznych. W czwartek, 19 grudnia, spotkał się z prezydentem Piotrem Głowskim informując, że do dyspozycji klubów będzie 780 tys. zł na wydarzenia sportowe i 500 tys. zł na remonty infrastruktury sportowej.

Przewidywany termin składania ofert: do 14 stycznia 2020 r.

Więcej informacji na stronie www.umww.pl

Dorota Semenov
Rzecznik Prasowy
Urząd Miasta Piły