Porozumienie właścicieli terenów w kwartale Śródmiejska, Zwycięstwa, Kilińskiego przypieczętowane uchwałą rady miejskiej

Po latach trudnych rozmów, wygradzania działek, negocjacji a nawet postępowań sądowych doszło do porozumienia między właścicielami terenów leżących w kwartale ulic Śródmiejskiej, Kilińskiego i placu Zwycięstwa w sprawie uporządkowania wspólnej przestrzeni. Elementem nowej koncepcji jest również teren należący do gminy Piła, który został uchwałą rady miejskiej wydzierżawiony wszystkim stronom na specjalnych warunkach, tj. w trybie bezprzetargowym.

– Byliśmy w tej sprawie i konsekwentni i cierpliwi, bo teren leży w ścisłym centrum miasta i musi być zagospodarowany w najlepszy możliwy sposób – mówił na konferencji po sesji rady miasta Prezydent Piły, Piotr Głowski. – To przyniosło efekt.

Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy było możliwe właśnie dzięki temu, że z wnioskiem wystąpiły trzy podmioty zarządzające budynkami i działkami przylegającymi do terenu gminy. Przedstawiły wspólny projekt wygodnej komunikacji, budowy parkingów, zagospodarowania zieleni i miejsca na odpady.

(BP) UM Piła
Fot. (SE)

porozumienie_wlascicieli00

porozumienie_wlascicieli04 porozumienie_wlascicieli01 porozumienie_wlascicieli02 porozumienie_wlascicieli03