Poseł Marcin Porzucek z wizytą u starosty złotowskiego

posel_porzucek

Poseł Marcin Porzucek złożył roboczą wizytę staroście złotowskiemu Ryszardowi Goławskiemu. Starosta podziękował za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę na rzecz rozwoju powiatu złotowskiego.

Podczas spotkania omówiono kolejne plany inwestycyjne samorządu powiatu złotowskiego. Poseł wyraził chęć wspierania samorządu z północnej części Wielkopolski.

(ab)
zlotow-powiat.pl