Poświęcenie nowych pojazdów i Wigilijne spotkanie

W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2014 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży odbyła się podniosła uroczystość.
W tym dniu nastąpiło poświęcenie nowo pozyskanych dwóch pojazdów: samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/25 Pr 250 z modułem proszkowym na podwoziu MAN oraz samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego SLRr Peugeot. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Ireneusz Szypura – kapelan chodzieskich strażaków.

W uroczystości uczestniczyli pracownicy cywili i funkcjonariusze chodzieskiej komendy na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Chodzieży bryg. Przemysławem Skoniecznym oraz zaproszeni goście:

Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk,

Kapelan chodzieskich strażaków ks. dziekan Ireneusz Szypura,

W-ce Starosta Chodzieski Mirosław Juraszek,

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner,

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki,

St. bryg. w st. spocz. Andrzej Waligórski były Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Pile,

Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży mł. insp. Przemysław Dorniak,

Kierownik Działu Pomocy Doraźniej ,,Falck’’ Medycyna w Chodzieży – Stanisław Jarosz,

p. Andrzej Kabat – Współwłaściciel firmy KABAT S.J. w Budzyniu.

Samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/25 Pr 250 to pierwszy tego typu pojazd w północnej części Wielkopolski, który zakupiony został w ramach projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” zrealizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. Natomiast samochód specjalny rozpoznawczo-ratowniczego SLRr Peugeot przeznaczony do przewozu ratowników i sprzętu poprawi efektywność działań podczas akcji ratowniczo-gaśniczych związanych z likwidacją i przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Pojazd zakupiony został w ramach projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska”, a dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, współfinansowany ze środków Funduszu Wsparcia. Pozyskanie pojazdu operacyjnego nie byłoby możliwe gdyby nie dodatkowe wsparcie finansowe następujących instytucji, które zasiliły Fundusz wsparcia: Urząd Miasta i Gminy Szamocin, Urząd Miasta i Gminy Margonin, firma KABAT S.J. w Budzyniu.

Po poświęceniu nowych pojazdów odbyło się przekazanie samochodu operacyjnego SLOp Renault Kangoo dla jednostki OSP Szamocin. Samochód SLOp przez 10 lat z powodzeniem służył w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chodzieży.

Następnie w świetlicy komendy odbyło się spotkanie Wigilijne przy opłatku, podczas którego Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny złożył przybyłym gościom oraz pracownikom cywilnym i funkcjonariuszom chodzieskiej komendy życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, a kapelan ks. dziekan Ireneusz Szypura rozpoczął tradycyjne dzielenie się opłatkiem.

Tekst: st. kpt. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: Marta Łochowicz

poswiecenie_nowych_pojazdow01

poswiecenie_nowych_pojazdow02 poswiecenie_nowych_pojazdow03 poswiecenie_nowych_pojazdow04 poswiecenie_nowych_pojazdow05 poswiecenie_nowych_pojazdow06 poswiecenie_nowych_pojazdow07 poswiecenie_nowych_pojazdow08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *