Powiat chodzieski wspiera Ukrainę

24 lutego 2022r., o godz. 4.00 czasu polskiego, Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Gdy wybuchła wojna, nie było chwili do stracenia. Liczyła się szybkość reakcji. Miliony Ukraińców opuściło ojczyznę, by ratować życie. Część z nich znalazła schronienie w Polsce m.in. w powiecie chodzieskim.

ZBIÓRKI I DORAŹNA POMOC

Mieszkańcy naszego powiatu bez wahania zaangażowali się w pomoc Ukraińcom. Na początku poprzez przyjmowanie uchodźców pod swój dach oraz różnego rodzaju zbiórki rzeczowe i finansowe. W przeprowadzanie zbiorek angażowali się przede wszystkim harcerze ZHP Hufca w Chodzieży, a także wiele innych organizacji, a wśród nich Młodzieżowa Rada Powiatu Chodzieskiego. Wsparcie żywieniowe przez cały rok, jako koordynator zbiórek i dostawca pełnowartościowych produktów, oferował Pilski Bank Żywności.

Zebrane produkty, przekazywane były uchodźcom przebywającym na terenie powiatu chodzieskiego, a także przewożone bezpośrednio na Ukrainę. Dzięki wsparciu firmy TJ Logistic, Krzysztofowi Jabłońskiemu i Maciejowi Siodle, zorganizowano kilka transportów, dwa ukraińskie dla Wojskowej Administracji Obwodu Lwowskiego i do partnerskiej Gromady Trostianiec, transport żywności do magazynów Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz odzieży do siedziby Fundacji ESPA w Legnicy, skąd z innymi darami trafiła do ukraińskiej Fundacji POSOK w Browarach.

Zbiórki organizowane były również przy okazji wydarzeń aktywizujących lokalną społeczność. Jednym z nich był kwietniowy powiatowy Bieg bez Spiny. Dzięki Fundacji Ukryte Marzenia (która od początku trwania wojny angażuje się w pomoc Ukraińcom), podczas sportowego wydarzenia, udało się zebrać ponad 8 tys. zł na pomoc Ukrainie.

DACH NAD GŁOWĄ

Już na początku wojny, samorząd powiatu chodzieskiego postanowił zrezygnować ze sprzedaży budynku dawnego Domu Dziecka w Szamocinie, wyremontować obiekt i przygotować go na przyjęcia Ukraińskich dzieci, przebywających pod opieką pieczy zastępczych. W remont budynku zaangażowało się ponad 120 wolontariuszy oraz firmy, które przekazały niezbędne środki finansowe i materialne. Już pod koniec kwietnia, w szamocińskim budynku zamieszkały dzieci i ich opiekunowie z objętego wojną obwodu chersońskiego.

Zbiórki na renowację budynku, w które angażowali się również mieszkańcy powiatu, trwały wiele miesięcy. W grudniu zakończył się remont dachu i łazienek, wkrótce rozpoczną się prace nad nową elewacją obiektu. Szczególne podziękowania za realizację remontu należą się Arkadiuszowi Dubertowi i Michałowi Szejnerowi, a także Fundacji Złombol, Leroy Merlin i Castorama, oraz wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas oraz energię i bezinteresownie zaangażowali się w pomoc. Aktualnie w szamocińskim budynku przebywa 40 Ukraińców (dzieci z opiekunami).

Schronienie dla Ukraińców oferuje również Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, w budynku internatu w Ratajach. Ilość przebywających w obiekcie Ukraińców, zmieniała się na przestrzeni roku, pod koniec lata było ich siedmiu, aktualnie grupa liczy cztery osoby.

Ponadto nie sposób wymienić setek mieszkańców powiatu, którzy z własnej inicjatywy przyjęli Ukraińców pod swój dach i bezinteresownie zaoferowali im bezpieczne schronienie oraz doraźną pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów.

INTEGRACJA I EDUKACJA

Staramy się stwarzać przestrzeń do kultywowania Ukraińskich tradycji i wartości, dlatego w kwietniu, przebywający w naszym powiecie prawosławni i grekokatoliccy obywatele Ukrainy, mogli wspólnie obchodzić Święto Zmartwychwstania Pańskiego. We mszy świętej oraz uroczystym śniadaniu w hali sportowej ZS im. Hipolita Cegielskiego, uczestniczyło około 150 osób.

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie przejawy doraźnej pomocy oraz integracji z uchodźcami, m.in. za sprawą organizacji wycieczek, w których udział biorą polskie i ukraińskie dzieci. Przyjazna atmosfera sprzyja łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy i edukacji.

Od 24 lutego, przez mury szkół ponadpodstawowych w powiecie chodzieskim przewinęło się w sumie 28 uczniów z Ukrainy. Aktualnie, w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży nadal uczy się 12 Ukraińców, w I Liceum Ogólnokształcącym im. świętej Barbary w Chodzieży jest ich 4, a do Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach uczęszcza 3.

WSPARCIE PCPR-u

W zadania, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, od początku trwania konfliktu zbrojnego, zaangażowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży. Pracownicy PCPR, uczestniczyli w zbiórce odzieży i przedmiotów codziennego użytku (m. in. kołder, pościeli, talerzy, sztućców) dla obywateli Ukrainy w celu doposażenia ich miejsca zamieszkania. Ponadto  pomagali obywatelom Ukrainy w sporządzaniu, kompletowaniu dokumentacji oraz w wypełnianiu wniosków w sprawie przyznania świadczeń socjalnych i o wydanie orzeczeń  o niepełnosprawności. Dodatkowo służyli pomocą w umawianiu wizyt u lekarzy specjalistów w poradniach zdrowia. W siedzibie PCPR możliwe jest również skorzystanie z pomocy prawnej.

W celu dokonania tłumaczeń wymaganej dokumentacji, PCPR współpracował z tłumaczem przysięgłym z Fundacji Ukryte Marzenia w Chodzieży. Na podstawie zebranej dokumentacji, prowadzi ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy oraz wypłaca powyższe świadczenia na osobiste konta bankowe opiekunów tymczasowych. Kilkukrotnie, pracownicy PCPR w Chodzieży udawali się w miejsce zamieszkania obywateli Ukrainy w celu sporządzenia brakujących dokumentów oraz przekazania informacji dot. możliwości uzyskania wsparcia. Odbyła się tam również rozmowa z Dyrektorem PCPR w Chodzieży i funkcjonariuszem Policji na temat funkcjonowania pieczy zastępczej.

DZIĘKUJEMY!

Wszelkie działania nie byłyby możliwe, bez wsparcia i zaangażowania lokalnej społeczności, przedsiębiorców i darczyńców. Miarą naszego człowieczeństwa jest gotowość niesienia pomocy innym ludziom znajdującym się w potrzebie. To wrażliwość na krzywdę i cierpienia drugiego człowieka, bez względu na jego narodowość, wyznawaną religię, czy światopogląd czyni nas istotami ludzkimi. Serdecznie dziękujemy!

Starostwo Powiatowe w Chodzieży

powiat_chodzieski_wspiera

powiat_chodzieski_wspiera_02 powiat_chodzieski_wspiera_03 powiat_chodzieski_wspiera_04 powiat_chodzieski_wspiera_05 powiat_chodzieski_wspiera_06 powiat_chodzieski_wspiera_07 powiat_chodzieski_wspiera_08