Powiat Chodzieski. Wyrównywanie różnic między regionami

Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie na dwa projekty ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Pierwszy projekt pod nazwą „Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego”, o łącznym koszcie realizacji: 118 539, 75 zł, został dofinansowany na kwotę 65 196,86 zł. Celem projektu jest umożliwienie swobodnego i bezpiecznego poruszania się osób z niepełnosprawnościami, a także uczniów, nauczycieli, interesantów, gości, grup sportowych, korzystających z obiektów sportowych, uczęszczających do Zespołu Szkół im. Hipolita  Cegielskiego.

 

Drugi projekt pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Chodzieskiego”, o łącznym koszcie realizacji: 210 960, 00 zł, został dofinansowany na kwotę 144 000, 00 zł. Celem projektu jest likwidacja barier transportowych w Powiecie Chodzieskim. Projekt ma umożliwić dojazd z miejsc zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej i z powrotem, uczestnikom WTZ mieszkającym w gminach Powiatu Chodzieskiego. Samochód wykorzystywany będzie również do przewozu uczestników w celu realizacji zadań wynikających z prowadzonej rehabilitacji.

 

Starostwo Powiatowe w Chodzieży