Powiat przegrał z Gminą batalię o Aleję Powstańców Wielkopolskich

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał rację Gminie Piła w sporze wywołanym przez Powiat Pilski. Sąd uznał, że uchwała Rady Powiatu Pilskiego, na mocy której przekazano Aleję Powstańców Wielkopolskich Gminie Piła jest niezgodna z prawem. Nie można przerzucać obowiązków związanych z utrzymaniem drogi publicznej na Gminę, jedynie w celu pozbycia się problemu. Brak uzasadnienia prawnego do w/w uchwały wskazuje na to, że Powiat przekazał Aleję Powstańców Wielkopolskich Gminie w celu uniknięcia wydatków związanych z utrzymaniem dróg.

Warto dodać, że władze Gminy wyrażały wolę przejęcia obowiązków zarządcy Alei Powstańców Wlkp., ale w sytuacji przekazania na to zadanie dodatkowych środków finansowych. Byłoby to możliwe, gdyby Piła stanowiła miasto na prawach powiatu (powiat grodzki). Wówczas Gmina zarządzałaby całością dróg gminnych i powiatowych w mieście, mając zapewnione na to odpowiednie źródła finansowania.

Teraz Powiat będzie musiał pokryć koszty, jakie Gmina ponosiła za utrzymanie Alei Powstańców Wlkp., gdyż od kilku miesięcy Powiat zaniechał prac porządkowych na drodze. Powiat będzie zobowiązany także do przywrócenia zarządu drogą.

UM Piły

powiat_przegral_z_gmina00

powiat_przegral_z_gmina01