Powiat wałecki. Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

28  października 2022 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sławnie odbyło się uroczyste przekazanie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Z powiatu wałeckiego promesy otrzymały MDP z OSP Człopa, OSP Rudki, OSP Witankowo, OSP Szwecja i OSP Golce. Wręczenia promes dokonał Pan Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nadbryg. Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Członkowie MDP otrzymali także upominki ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wartość promes dla poszczególnych powiatów była zależna od ilości drużyn Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i przedstawiała się następująco: powiat wałecki – 37 856,00 zł, białogardzki – 18 307,00 zł, drawski – 46 544,00 zł, kołobrzeski – 72 919,00 zł, koszaliński – 30 719,00 zł, sławieński – 108 912,00 zł, szczecinecki – 63 610,00 zł, świdwiński – 30 719,00 zł. Środki finansowe na ww. cel zostały przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Tekst: kpt. Marcin Kulczyk
Zdjęcia: archiwum KP PSP Sławno

SONY DSC

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC