Powiat Wałecki. Uroczyste podpisanie porozumienia

18 listopada 2022 r. na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo Leśnej i Ekologicznej „MORZYCÓWKA” zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy nadleśnictwami, których tereny znajdują się w granicach powiatu wałeckiego a Komendą Powiatową Policji w Wałczu.

W imieniu nadleśnictw dokument został podpisany przez nadleśniczych: Nadleśnictwa Wałcz – Pan Wojciech Gdaniec, Nadleśnictwo Człopa – Pan Maciej Młynarczyk, Nadleśnictwo Płytnica – Pan Paweł Kałużyński, oraz Nadleśnictwo Mirosławiec – Pan Paweł Olszacki. Ze strony Komendy Powiatowej Policji w Wałczu na dokumencie swój podpis złożył Komendant Powiatowy podinspektor Artur Grenda. Porozumienie podpisane zostało w obecności: Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Teofila Stępnia, Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Wałczu podinspektora Tomasza Kniat , Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Wałczu komisarza Krzysztofa  Bilik, koordynatora dzielnicowych – Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji aspiranta sztabowego Marcina Mironow oraz Komendanta Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Wałcz Krzysztofa Czub.

Celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy pomiędzy obiema instytucjami w zakresie szkolenia, zwalczania szkodnictwa leśnego, zwalczana przestępstw i wykroczeń oraz utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wałeckiego. Mając na uwadze wyzwania jakie stawiają przed nami obecne czasy, obie strony zadeklarowały chęć wymiany wiedzy i doświadczeń którymi dysponują oraz współpracę w działaniach.

Nadleśnictwo Wałcz

powiat_walecki_podpisanie

powiat_walecki_podpisanie_02 powiat_walecki_podpisanie_03 powiat_walecki_podpisanie_04 powiat_walecki_podpisanie_05