Powiat wesprze zadania w zakresie sportu i turystyki

Powiat_wesprze

Do 21 stycznia 2016r. zainteresowani mogą składać oferty na wsparcie przez Powiat Pilski zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki na rok 2016.

Ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Pile konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.). Organizacje mogą starać się o wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży; na organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym; organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat pilski w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz konserwację szlaków turystycznych na terenie powiatu pilskiego.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w kancelarii Starostwa Powiatowego (parter, pokój nr 15), al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (decyduje data wpływu oferty). Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu 67 210 93 40 oraz na stronie www.powiat.pila.pl w zakładce „sport i turystyka”.

Agnieszka Matusiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *