Powiat Złotowski i Miasto Złotów. O wspólnych sprawach

powiat_zlotowski

Tematem, który w ostatnim czasie towarzyszy większości rozmów Starosty Złotowskiego Ryszarda Goławskiego z lokalnymi samorządowcami bez wątpienia jest kwestia ponownego ustalenia sieci dróg powiatowych.

Przypomnijmy, w bieżącym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w Sprawie Dróg Powiatowych z dnia 29 września 1999 r, w związku z czym Powiat jest zobligowany do podjęcia nowej uchwały w tej sprawie.

Podczas wtorkowego spotkania starosty z Burmistrzem Złotowa Adamem Pulitem przedmiotowy temat również został podniesiony. Poza tym samorządowcy omówili i podsumowali dotychczasową współpracę na linii powiat-miasto, jak również omówili jej perspektywy.

Przy okazji spotkania starosta przekazał burmistrzowi kultowy kalendarz ścienny wydawany co roku przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod tytułem „Skarby przyrody”. Niebawem napiszemy o nim więcej.

Patrycja Kajewska
Starostwo Powiatowe w Złotowie