Powiat Złotowski. Ilu absolwentów, a ilu przyjętych?

powiat_zlotowski_ilu_absolwentow

Powiat złotowski jest organem prowadzącym szkoły ponadpodstawowe: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana w Złotowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

W dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki naborów uczniów do szkół ponadpodstawowych. Na dzień 2 sierpnia br. przyjęto następującą liczbę uczniów:

I LO Złotów:
1 a (politechniczna i ekonomiczno-biznesowa) – 35 uczniów;
1 b (prawnicza z historią) – 23 uczniów;
1 c (przyrodniczo-medyczna) – 28 uczniów;
1 d (prawnicza z wiedzą o społeczeństwie) – 23 uczniów.

ZSE w Złotowie:

II Liceum Ogólnokształcące:
– profil przyrodniczo – ekologiczny – 32
– profil lingwistyczny – 34

Technikum nr 2:
– technik ekonomista – 17
– technik informatyk – 16 (klasa łączona ekonomista i informatyk)
– technik programista – 30
– technik reklamy – 29
– technik fotografii i multimediów – 28

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie:
III LO – 1 kl. LO MON – 30
Technik logistyk – 35
Technik żywienia i usług gastronomicznych – 32
Technik elektryk – 28
Technik elektronik/ Technik pojazdów samochodowych – 32

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
– Sprzedawca – 21
– Magazynier – logistyk – 31
– Elektryk/ślusarz – 28
– Kucharz/piekarz/cukiernik – 23
– Fryzjer/mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych/ślusarz – 29
– Mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik pojazdów samochodowych/lakiernik/operator obrabiarek skrawających – 30
– Stolarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/monter sieci i instalacji sanitarnych/tapicer/murarz-tynkarz – 31

Natomiast w roku szkolnym 2021/2022 naukę ukończyło:
 
I LO w Złotowie

– klasa politechniczna i ekonomiczno-biznesowa (nauczanie w zakresie rozszerzonym matematyki, fizyki i geografii albo informatyki) – 23 absolwentów

– klasa prawnicza (nauczanie w zakresie rozszerzonym języka polskiego, języka angielskiego i historii) – 22

– klasa przyrodniczo-medyczna (nauczanie w zakresie rozszerzonym biologii i chemii) – 25

Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie:

II Liceum Ogólnokształcące:
– profil przyrodniczo-ekologiczny – 17
– profil medialny – 22

Technikum nr 2:
– technik ekonomista – 26
– technik informatyk – 22
– technik reklamy – 18

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie:

Technikum Nr 1 im. H. Cegielskiego:
– technik logistyk: 13
– technik  elektronik: 13
– technik pojazdów samochodowych: 10

Technikum nr 3 im. H. Cegielskiego
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 8

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 im. H. Cegielskiego w Złotowie
– sprzedawca – 33
– kierowca mechanik – 25
– elektryk – 16
– kucharz – 16
– piekarz – 4
– cukiernik – 2
– fryzjer – 7
– mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – 6
– ślusarz – 3
– mechanik pojazdów samochodowych – 22
– elektromechanik pojazdów samochodowych – 2
– elektromechanik – 1
– lakiernik – 1
– operator obrabiarek skrawających – 2
– stolarz – 11
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 3
– monter sieci i instalacji sanitarnych – 2
– rolnik – 2
– murarz – tynkarz – 1
– tapicer – 2

zlotow-powiat.pl