Powiat złotowski. Kolejna powiatowa inwestycja przekazana do realizacji

Starosta złotowski Ryszard Goławski, wicestarosta Małgorzata Sameć oraz skarbnik powiatu Grzegorz Piękoś, w obecności przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego Juliana Brewki oraz członków Zarządu Powiatu Złotowskiego: Wiesława Fidurskiego, Ryszarda Króla i Henryka Trawińskiego podpisali umowę na realizację kolejnej już bardzo ważnej inwestycji pt. „Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka”.

Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota inwestycji, to 1 972 647, 41 zł. Kwota dofinansowania z rządowego programu – 1 933 194,4 zł. Wkład własny – 39 425,95 zł.

Zakończenie prac przewidziano na 30 maja 2023 roku.

(ab)
zlotow-powiat.pl

powiat_zlotowski_kolejna

powiat_zlotowski_kolejna_02 powiat_zlotowski_kolejna_03