Powiat złotowski. Rusza kolejna powiatowa inwestycja

Starosta Złotowski Ryszard Goławski, wicestarosta Małgorzata Sameć i skarbnik powiatu Grzegorz Piękoś, w obecności członków Zarządu Powiatu Złotowskiego: Henryka Trawińskiego i Ryszarda Króla oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie Mirosława Jaskólskiego, podpisali umowę na realizację kolejnej już, bardzo ważnej inwestycji drogowej – przebudowa drogi powiatowej nr 1032P – na odcinku Zakrzewo – Wersk.

Wykonawcą prac z kwotą 6 336 332,56 zł została firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania, to: 5 698 100,00 zł.

(ab)
zlotow-powiat.pl

powiat_zlotowski_rusza_kolejna

powiat_zlotowski_rusza_kolejnapowiat_zlotowski_rusza_kolejna_02 powiat_zlotowski_rusza_kolejna_03