Powiat złotowski. Spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą

Wizyty policjantów w żłobkach, przedszkolach i szkołach to okazja do przekazania najmłodszym wiedzy na temat bezpiecznych zachowań, które pozwolą uniknąć niebezpiecznych zdarzeń. Tylko poprzez edukowanie dzieci, przyczynimy się do zminimalizowania zdarzeń z udziałem najmłodszych.

 

Profilaktyk ze złotowskiej jednostki oraz dzielnicowi systematycznie odwiedzają najmłodszych mieszkańców naszego powiatu w przedszkolach i szkołach. W trakcie spotkań przekazują niezbędną wiedzę którą w łatwy sposób mogą wykorzystać w życiu codziennym oraz przypominają zasady właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia.

 

Do spotkań profilaktycznych z policjantami, dołączył przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Piły, który szeroko omawiał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, widoczności po zmroku. Stałym elementem pogadanek jest sprawdzenie umiejętności przechodzenia przez jezdnię.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki – worki i elementy odblaskowe, które obiecali używać w trakcie poruszania się po zmroku.

 

Wizyty tego typu to okazja do przekazania najmłodszym bardzo ważnej wiedzy. Wiemy, że tylko sukcesywne edukowanie dzieci, uwrażliwianie ich na zagrożenia z jakimi mogą mieć do czynienia pozwoli na zminimalizowanie zdarzeń z udziałem najmłodszych.

 

Pamiętajmy, że rozmowa i dobry przykład właściwego zachowania np. przechodzenia przez jezdnię w miejscu do tego wyznaczonym lub przeprowadzanie roweru przez przejście dla pieszych wpływa na kreowanie pozytywnych i odpowiedzialnych postaw najmłodszych.

 

asp. Damian Pachuc

KPP Złotów