Powiat Złotowski. Uczczono pamięć poległych

W Podgajach, przy pomniku Ku Czci Zamordowanych Żołnierzy Wojska Polskiego, odbyły się uroczystości z okazji 78. rocznicy powrotu Ziemi Złotowskiej do Polski oraz upamiętnienia męczeńskiej śmierci 32 żołnierzy z 3. Pułku Piechoty 1 dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Gospodarzami uroczystości byli: starosta złotowski Ryszard Goławski oraz burmistrz Okonka Andrzej Jasiłek.

Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Rozpoczęto ją od odśpiewania hymnu państwowego. Wartę honorową i kompanię reprezentacyjną, pod dowództwem podporucznika Adama Trzaski, wystawiał 52 Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej z Czarnego. Oprawę muzyczną zapewniała Orkiestra Wojskowa w Koszalinie pod dowództwem starszego chorążego sztabowego Krzysztof Głowackiego. Apel poległych odczytał podporucznik Marcin Meller z 52 Batalionu Remontowego w Czarnem,  po czym żołnierze oddali salwę honorową.

Kwiaty pod pomnikiem Ku Czci Zamordowanych Żołnierzy Wojska Polskiego złożyli: poseł na Sejm RP Marta Kubiak, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz, starosta Ryszard Goławski i wicestarosta Małgorzata Sameć, przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Julian Brewka, członkowie Zarządu Powiatu Złotowskiego: Henryk Trawiński i Wiesław Fidurski, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu złotowskiego, radni powiatowi: Stanisław Pikulik i Michał Falba, przedstawiciele środowisk kombatanckich, delegacje partii politycznych, delegacje organizacji i związków, inspekcje i służby mundurowe, delegacje placówek oświatowych, delegacje firm i zakładów pracy, przedstawiciele wojska: ppłk Maciej Betka – 122 Batalion Lekkiej Piechoty WOT w Dolaszewie oraz mjr Michał Kolasa – zastępca dowódcy 52 Batalionu Remontowego w Czarnem.

***

Z kart historii: Podczas zimowej ofensywy wojsk I Armii Wojska Polskiego w lutym 1945 roku Podgaje były miejscem jednej z najcięższych bitew, jakie stoczyła na swoim szlaku bojowym I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Wieś leżała w pasie przesłaniania Wału Pomorskiego. Broniły jej liczne oddziały niemieckie. W celu rozpoznania systemu obrony i sił wroga w rejon wsi Podgaje wyruszyła 4 kompania  ppor. Alfreda Sofki – ok. 80 żołnierzy. Oddział ten natknął się na przeważające siły niemieckie i został okrążony. Po całodniowej, zaciętej walce, gdy zabrakło amunicji i środków opatrunkowych, żołnierze zostali zmuszeni do poddania się. Hitlerowcy ciężko rannych żołnierzy nie brali do niewoli. Dobijano ich na miejscu. Zdrowych i lżej rannych sprowadzono do wioski, gdzie zostali zamknięci w tutejszej stodole. Podczas przesłuchania byli torturowani. Wówczas to zdecydowali się na podjęcie ucieczki. Zostali jednak ponownie złapani. Tylko por. Zbigniew Furgała i kapral Bondziurecki, zdążyli w czasie tej ucieczki schronić się w lesie. Pozostałych żołnierzy skrępowano drutem kolczastym, oblano benzyną i żywcem spalono z zamkniętej stodole.

(ab)
zlotow-powiat.pl

powiat_zlotowski_uczczono

powiat_zlotowski_uczczono_02 powiat_zlotowski_uczczono_03 powiat_zlotowski_uczczono_04 powiat_zlotowski_uczczono_05 powiat_zlotowski_uczczono_06 powiat_zlotowski_uczczono_07 powiat_zlotowski_uczczono_08 powiat_zlotowski_uczczono_09 powiat_zlotowski_uczczono_10 powiat_zlotowski_uczczono_11 powiat_zlotowski_uczczono_12 powiat_zlotowski_uczczono_13 powiat_zlotowski_uczczono_14 powiat_zlotowski_uczczono_15 powiat_zlotowski_uczczono_16 powiat_zlotowski_uczczono_17 powiat_zlotowski_uczczono_18 powiat_zlotowski_uczczono_19 powiat_zlotowski_uczczono_20 powiat_zlotowski_uczczono_21 powiat_zlotowski_uczczono_22 powiat_zlotowski_uczczono_23 powiat_zlotowski_uczczono_24 powiat_zlotowski_uczczono_25 powiat_zlotowski_uczczono_26 powiat_zlotowski_uczczono_27 powiat_zlotowski_uczczono_28 powiat_zlotowski_uczczono_29 powiat_zlotowski_uczczono_30 powiat_zlotowski_uczczono_31 powiat_zlotowski_uczczono_32 powiat_zlotowski_uczczono_33 powiat_zlotowski_uczczono_34