Powiatowy Dzień Strażaka w Chodzieży

W piątek, 15 maja 2015 roku, na Rynku Chodzieskim odbyła się uroczystość obchodów Powiatowego Dnia Strażaka połączona z 75. rocznicą założenia Zawodowej Straży Pożarnej w Chodzieży.  Uroczystość ta była okazją do podziękowania strażakom za ich pracę, wręczenia wyróżnień i awansów strażakom tak zawodowej straży, jak i druhom ochotnikom.

W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chodzieskiego, emeryci, poczty sztandarowe z chodzieskiej komendy i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz zaproszeni goście, których przywitał Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny.

 

Na uroczystość przybyli zacni goście w osobach:

•    Julian Hermaszczuk – Starosta Powiatu Chodzieskiego,

•    Jacek Gursz – Burmistrz Miasta Chodzieży,

•    Kamila Szejner – Wójt Gminy Chodzież,

•    Janusz Piechocki – Burmistrz Miasta i Gminy Margonin,

•    Wojciech Burzyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,

•    Maciej Nowak – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin,

•    Mł. insp. Przemysław Dorniak – Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży,

•    Stanisław Jarosz Kierownik Działu Pomocy Doraźnej „FALCK” Medycyna w Chodzieży,

•    Rafał Kodrycki – Komendant Straży Miejskiej w Chodzieży,

•    Jolanta Rozpłochowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży,

•    Lucyna Sworowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,

•    Ryszard Kustroń – Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

•    Jan Kubacki – właściciel firmy KOMFORT,

•    Przedstawiciele Nadleśnictwa Podanin i Nadleśnictwa Sarbia,

•    st. bryg. w st. spocz. Andrzej Waligórski – były Komendant Wojewódzki PSP w Pile,

•    dh Zenon Nowicki – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu,

•    asp. w st. spocz. Stanisław Kośmicki – Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów,

•    Prezesi i Komendanci Miejsko-Gminni OSP powiatu chodzieskiego.

Podczas uroczystości wręczono medale odznaczenia, awanse w stopniu oraz awanse służbowe:

Brązowe Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

•    mł. ogn. Tomasz Górniak.
•    st. sekc. Wojciech Dymek.

Awanse w stopniach:

– stopień aspiranta sztabowego:

•    st. asp. Marcin Borucki,

– stopień starszego aspiranta:

•    asp. Marcin Dróbka,

– stopień aspiranta:

•    mł. asp. Krzysztof Zawistowski,

– stopień ogniomistrza:

•    mł. ogn. Waldemar Lasota,

– stopień młodszego ogniomistrza:

•    st. sekc. Tomasz Górniak,

– stopień starszego sekcyjnego:
•    sekc. Rafał Rochowiak,

– stopień starszego strażaka:

•    str. Arkadiusz Gawron,
•    str. Mateusz Witczak.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP W Chodzieży, przyznał odznakę „STRAŻAK WZOROWY” druhom:

•    Rafałowi Antosikowi z OSP Wyszyny,

•    Arturowi Krasnopolskiemu z OSP Wyszyny,

•    Grzegorzowi Wołczyńskiemu z  OSP Sokołowo Budzyńskie,

•    Erykowi Piotrowi z OSP Sokołowo Budzyńskie,

•    Sebastianowi Stapińskiemu z OSP Sokołowo Budzyńskie,

•    Sławomirowi Błachowiczowi z OSP Europol Meble SA Podanin,

•    Tomaszowi Kołutkiewiczowi z OSP Europol Meble SA Podanin,

•    Andrzejowi Dolnemu z OSP Europol Meble SA Podanin,

•    Markowi Gramsowi z OSP Europol Meble SA Podanin.

Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży z dniem 1 maja br. mianowani zostali na wyższe stanowisko służbowe:

– operatora sprzętu specjalnego

•    st. sekc. Wojciech Dymek,

– ratownika kierowcy:

•    sekc. Daniel Chołody
•    sekc. Mariusz Pacholski,
•    sekc. Paweł Ślebioda.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chodzieży, wyróżnił godnością „POWIATOWY STRAŻAK OSP ROKU 2014” druha Szczepana Antoniewicza z OSP Sokołowo Budzyńskie.

Należy nadmienić, że podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w dniu 17 maja 2015 r. w Pile, stopień kapitana otrzymał kpt. Maciej Zwierzykowski a Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został: st. ogn. Mikołaj Działoszyński.
Na koniec głos zabrali Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk, Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży bryg. Przemysław Skonieczny i Prezes Powiatowy ZOSP RP w Chodzieży dh Artur Binkowski, składając strażakom okolicznościowe życzenia i gratulując wyróżnień i awansów.

Licznie przybyli mieszczańscy Chodzieży a w szczególności dzieci z przedszkoli oraz młodzież szkolna mogła na koniec uroczystości zobaczyć defiladę poddziałów, w której uczestniczyła też młodzież z Liceum Ogólnokształcącego klas o profilu pożarniczo – ratowniczym ZSP im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Po części oficjalnej w siedzibie komendy uczestnicy uroczystości mogli posilić się przysłowiową strażacką grochówką.

Tekst: st. kpt. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: sekc. Cezary Krukowski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *