Powołano nową Radę Społeczną przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile

Podczas  III sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 13 czerwca 2024 roku powołano nową Radę Społeczną przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica, która jest organem inicjującym, opiniodawczym, doradczym w zarządzaniu placówką leczniczą. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Rady.

 

W skład Rady weszli:

 

 1. Rafał Zdzierela – przewodniczący,

 

 1. Anna Glińska – członek, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego

 

 1. dr n. med. Aldona Pietrysiak – członek, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

 

 1. Lidia Michalak – członek, przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

 

 1. Kazimierz Sulima – członek, przedstawiciel Rady Powiatu,

 

 1. Daria Lubońska – członek, przedstawiciel Rady Powiatu,

 

 1. Monika Łukomska – członek, przedstawiciel Rady Powiatu,

 

 1. Maria Augustyn – członek, przedstawiciel Rady Powiatu,

 

 1. Katarzyna Papieska – członek, przedstawiciel Rady Powiatu,

 

 1. Wojciech Szutkowski – członek, przedstawiciel Rady Powiatu,

 

 1. Michał Śron – członek, przedstawiciel Rady Powiatu,

 

 1. Paweł Kądziela – członek, przedstawiciel Rady Powiatu,

 

 1. Włodzimierz Bystrzycki – członek, przedstawiciel Rady Powiatu,

 

 1. Agnieszka Molęda – członek, przedstawiciel Rady Powiatu,

 

 1. Marek Mostowski – członek, przedstawiciel Rady Powiatu.

 

(SE)