Powstaje Strategia Rozwoju Miasta Piły do 2035 roku

Powstaje_Strategia_Rozwoju

W marcu br. ruszyły prace w zakresie opracowania nowej STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY DO 2035 ROKU. Dokument ten opracuje Instytut Badawczy IPC z Wrocławia. Pracownicy Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia przeprowadzać będą działania o charakterze badawczym, analitycznym jak i konsultacyjnym.

Bartłomiej Kazubski koordynujący działania z ramienia Instytutu Badawczego IPC: „Z jednej strony powstała strategia zawierać będzie: starannie wyselekcjonowany i zhierarchizowany system celów i zasady ich modyfikowania w zależności od przyszłych sytuacji, z drugiej strony – ogólne sposoby osiągania celów sformułowane jako zasady co do kierunków i sposobów rozwoju, programy i ciągi działań (listy przedsięwzięć i polityk).”

Jak podkreślają eksperci strategia rozwoju nie jest „gotową receptą na sukces”. Jest ona jedynie „ogólnym drogowskazem”, wskazującym najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne i ekologiczne, na których powinna być skoncentrowana uwaga w określonym horyzoncie czasowym.

– Programując rozwój społeczno-gospodarczy Piły trzeba z założenia postrzegać jako takie przekształcenia jej struktury, które prowadzą w bliższym i dalszym horyzoncie czasu do wzrostu jakości życia, tj. zaspokajanie różnorodnych potrzeb społeczności na coraz to wyższym poziomie, wzrostu (w niektórych dziedzinach co najmniej utrzymania) trwałości i bogactwa różnorodności zasobów dla dalszego rozwoju, minimalizacji niekorzystnych oddziaływań na otoczenie i oferowania innym korzyści zewnętrznych – dodaje Kazubski.

Proces formułowania strategii rozwoju miasta, w tym określenia obszarów priorytetowych, celów, działań, wskaźników i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację oparty będzie na zasadach partnerstwa lokalnego – przy zaangażowaniu przedstawicieli życia społecznego, gospodarczego oraz politycznego, w tym przedsiębiorców, władz samorządowych, instytucji rynku pracy, jednostek kulturalnych i oświatowych, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych – tzw. aktorów rozwoju lokalnego.

Dokument nowej strategii rozwoju Piły ma być opracowany do końca 2015 roku.

D.S.
Fot. (SE)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *