Powstał Komitet Honorowy Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Powstal_Komitet_Honorowy

17 czerwca 2016r. zawiązał się Komitet Honorowy Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego i Odzyskania Niepodległości w Powiecie Pilskim. Przewodniczy mu starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Powstanie Wielkopolskie posiada szczególne miejsce w naszej narodowej i regionalnej historii. Niepodległościowy zryw sprzed 98 laty do dziś wzbudza podziw za odwagę i niezłomną postawę naszych przodków. Corocznie w Powiecie Pilskim organizowane są uroczyste obchody wybuchu powstania, a przy okazji okrągłych rocznic władze samorządowe i partnerzy społeczni podejmują różnorodne inicjatywy, które mają przypomnieć mieszkańcom naszego regionu o wydarzeniach z 1918 i 1919 roku.

Planując przygotowania do 100. rocznicy wybuchu postania i odzyskania przez Polskę niepodległości, z inicjatyw członków Zarządu Koła nr 9 im. Teofila Spychały Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, 17 czerwca 2016r. odbyło się spotkanie ze starostą pilskim Eligiuszem Komarowskim inicjujące prace komitetu honorowego tego wydarzenia. Podczas rozmowy Prezes Koła Jan Ryszard Garbarczyk zaprezentował projekt harmonogramu i planu tych obchodów.

– Pragniemy, aby rok 2018 upłynął pod znakiem Powstania Wielkopolskiego – mówi Jan Ryszard Garbarczyk, prezes Koła nr 9 im. Teofila Spychały Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. – Naszym zamysłem jest, aby popularyzować pamięć o powstańcach zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród wszystkich mieszkańców ziemi pilskiej.

Zarząd Koła nr 9 zaprosił Starostę Pilskiego do przewodniczenia komitetowi, którego zadaniem będzie wypracowanie planu wydarzeń i inicjatyw mających odbywać się przez cały 2018 rok.

– Jestem zaszczycony tą propozycją – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. –  W duchu świadomości wagi tych obchodów, jak również odpowiedzialności za kultywowanie pamięci, przyjmuję tę funkcję. Dołożę wszelkich starań, aby na tle województwa wielkopolskiego nasze powiatowe obchody wyróżniał wysoki poziom i wartość historyczna dla przyszłych pokoleń.

W skład prezydium Komitetu Honorowego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego i Odzyskania Niepodległości w Powiecie Pilskim weszli:

•    przewodniczący Komitetu  – Eligiusz Komarowski, starosta pilski,

•    wiceprzewodniczący Komitetu – Jan Ryszard Garbarczyk, prezes Zarządu Koła nr 9 im. Teofila Spychały TPPW 1918-1919,

•    wiceprzewodniczący Komitetu – Roman Chwaliszewski, wiceprezes Zarządu
Koła nr 9 im. Teofila Spychały TPPW 1918-1919;

•    wiceprzewodniczący Komitetu – Wojciech Kicman, członek Zarządu Koła nr 9 im. Teofila Spychały TPPW 1918-1919;

•    sekretarz Komitetu – Przemysław Gawroński, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Samorządowej w Starostwie Powiatowym w Pile.

Obecni na spotkaniu uzgodnili, że kolejnym krokiem  będzie wystosowanie przez przewodniczącego Komitetu zaproszeń do przedstawiciel władz samorządowych z terenu powiatu oraz szefów różnorodnych instytucji do udziału w pracach tego gremium.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *