Powstaną Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

12 lutego w budynku Inwest-Parku na briefingu prasowym ponownie wybrany Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Zygmunt Jasiecki omówił sytuacje Związku po wyborach samorządowych oraz omówił budżet na 2015r. Nie odbyło się również pytań na inne tematy. Najważniejszą informacją dla mieszkańców jest to, że do końca roku nie będzie podwyżek za selektywną i nie selektywną zbiórkę odpadów na terenie 14 gmin wchodzących w skład PRGOK.

W planie finansowym ZM PRGOK na 2015 rok założono zrównoważony budżet, w którym wielkość dochodów jest równa wielkości wydatków. Dochody ogółem zaplanowane tylko i wyłącznie kategorii dochodów bieżących w kwocie 24 830 032,00 zł. w której 99%stanowią opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast 1% stanowią odsetki od środków i lokat bankowych. Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 24 830 032,00 zł, w której 95%stanowią wydatki bieżące natomiast 5 % stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów długoterminowych min. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, usług wynajmu pomieszczeń biurowych, usług dzierżawy urządzeń drukująco –skanujących. Elementem prognozowanych wydatków są wydatki na windykację, edukację oraz na wynagrodzenia i pochodne. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego oraz odnowienie i poszerzenie licencji, która jest niezbędna do zarządzania gospodarka odpadami, także zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na inwestycje budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku, które stanowi 4% planowanych wydatków.

– Przez dwa lata udało nam się uzyskać nadwyżkę budżetową. W 2013 r. było to 3 mil 927 tys. a w roku 2014 była to kwota 4 mil 876 tys. Na rok 2015 przewidujemy, że ona może wynieść ok.1 mil zł. W sumie ta nadwyżka może wynieść ok. 10 mil zł. Te pieniądze zbieramy na to, aby wykonać to, na co nakłada na nas ustawa, czyli zbudować Sieć Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji. W kwietniu na specjalnym zgromadzeniu Związku zatwierdzimy plan finansowy. Czy starczy nam własnych pieniędzy czy będzie zapotrzebowanie z innych źródeł. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wymiarze centralnym przewidujemy cztery w takich miejscowościach: Piła, Jastrowie, Wyrzysk i Wieleń.  Budowa to koszt ok.12-14 mil .Powstać mają również lokalne punkty zbiórki odpadów komunalnych, w poszczególnych gminach. Jest to inwestycja, którą chcemy zrealizować w ciągu najbliższych dwóch lat. Zatrudnienie może znaleźć ok. 10 osób – mówi Zygmunt Jasiecki, przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” .

Wiemy już, że w połowie roku 2015 ogłoszony zostanie przetarg na nowego operatora, który będzie świadczyć usługi odbioru odpadów od mieszkańców Związku. Do końca roku z tego obowiązku wywiązuje się firma Altvater, z którą PRGOK podpisał umowę na 2, 5 roku. Jak mówi Prezes Jasiecki chciałby, aby do przetargu przystąpiło więcej firm jednak wieści z kraju, które dochodzą są niepokojące, ponieważ większość operatorów gdzie odbyły się ponowne przetargi żądają opłat wyższej o 20-30 %.

Od marca ma ponownie ruszyć kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży z terenu Związku z specjalnymi prelekcjami.

(SE)

powstana_punkty_selektywnej10

powstana_punkty_selektywnej15 powstana_punkty_selektywnej11 powstana_punkty_selektywnej12 powstana_punkty_selektywnej13 powstana_punkty_selektywnej14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *