Powstanie Mobilne Laboratorium Energii Odnawialnych. Grant dla PWSZ w Pile

5 lipca w PWSZ w Pile odbyło się wręczenie przez przedstawicieli firmy ENERIS nagrody dla Uczelni – grant na realizację projektu proekologicznego „Mobilne Laboratorium Energii Odnawialnych”, które uzyskało największą ilość punktów w regionie. Do konkursu grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” przystąpiło 13 regionów, składając 102 wnioski.  Pilska Uczelnia otrzymała grant w wysokości 5 tysięcy złotych.

Program Grantowy ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” łączy realizację misji ENERIS, jaką jest ochrona środowiska z zaangażowaniem lokalnych społeczności w miejscach, w których firma prowadzi swoją działalność. Konkurs promuje inicjatywy proekologiczne, mające na celu ochronę środowiska, realizowane przez lokalne społeczności działania, służące ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie, a także wspierające budowanie szeroko pojętej zielonej infrastruktury miejskiej.

– Zwycięski pomysł to „Mobilne Laboratorium Energii Odnawialnych”, które ma za zadanie promować i krzewić wśród najmłodszych osób unikalną wiedzę na temat ekologicznych rozwiązań związanych z energetyką. Bardzo się cieszymy, że nauka w murach tej Uczelni wyjdzie do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wierze, że dzięki temu bardzo duża liczba uczniów, w liczbie ponad tysiąca, będzie objęta zajęciami w Mobilnym Centrum Energii Odnawialnych. Z Piły na konkurs przyszło siedem wniosków. Nagrodziliśmy z tego terenu tylko PWSZ. Mam nadzieję, że program grantowy będzie nadal kontynuowany – mówi Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji w ENERIS, pomysłodawczyni i organizatorka projektu.

Z projektu Uczelni skorzystają uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Piły oraz regionu północnej Wielkopolski. Wykładowcy PWSZ w Pile pomogą im m.in. zbudować amatorską elektrownię wiatrową, uświadomią dlaczego należy ograniczać zużycie energii elektrycznej, jakie są przyczyny i skutki problemów energetycznych.

– Jesteśmy zaskoczeni, że taki grant otrzymaliśmy, tym bardziej że w ostatniej chwili zarys tego projektu został skonstruowany i wysłany. Dziękujemy za otrzymane środki, dzięki którym będziemy propagować wiedzę ekologiczną i promować PWSZ w Pile. Podstawowym elementem naszego projektu „Mobilne Laboratorium Energii Odnawialnych” są modele urządzeń, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Takim podstawowym jest model energii wiatrowej. Planujemy, że będzie to forma wykładów, które będą ilustrowane różnego rodzaju pokazami modeli tych urządzeń. Również będą działania praktyczne, czyli będzie możliwość, aby zainteresowani mogli na modelach zobaczyć jak to działa i połączyć jak to skonstruować. Część tych działań włączymy do organizowanego Pikniku Technicznego na naszej Uczelni. Będą tam wystawy interaktywne oraz możliwość rozmowy z nami. Mam nadzieję, że to wszystko, co im pokażemy, o czym będziemy mówić, zainteresuje tych młodych uczniów – mówi prof. nadzw. dr hab. Stanisław Różański z PWSZ.

Instytut Politechniczny posiada bazę, która dzięki środkom z firmy ENERIS zostanie wzbogacona tak, by jak najlepiej przedstawić młodzieży zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii.

Wszystkie przedsięwzięcia – prowadzone zarówno w szkołach, jak i na terenie Uczelni – trwać będą od połowy września do grudnia br.

Sebastian Daukszewicz

powstanie_mobilne_laboratorium00

powstanie_mobilne_laboratorium18 powstanie_mobilne_laboratorium01 powstanie_mobilne_laboratorium02 powstanie_mobilne_laboratorium03 powstanie_mobilne_laboratorium04 powstanie_mobilne_laboratorium05 powstanie_mobilne_laboratorium06 powstanie_mobilne_laboratorium07 powstanie_mobilne_laboratorium08 powstanie_mobilne_laboratorium09 powstanie_mobilne_laboratorium10 powstanie_mobilne_laboratorium11 powstanie_mobilne_laboratorium12 powstanie_mobilne_laboratorium13 powstanie_mobilne_laboratorium14 powstanie_mobilne_laboratorium15 powstanie_mobilne_laboratorium16 powstanie_mobilne_laboratorium17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *