„Powstanie w porę zrobione”

W akademickim stylu rozpoczęli Nowy 2019 rok studenci Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile.

4 stycznia w Sali Miejskiej Inwest-Parku odbył się niezwykle ciekawy wykład dr. Pawła Stachowiaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod tytułem „Powstanie w porę zrobione”.

NUTW, skupiającego obecnie blisko 130 słuchaczy jest włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizacja społeczna i fizyczna oraz dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych

Stowarzyszenie Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Pile jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną. Cele i formy działania zawarte są w statucie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Pracami NUTW kieruje Zarząd, a jego członkowie sprawują swoje funkcje społecznie. Wsparcie naukowo-dydaktyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile.

J. Oburota

powstanie_w_pore_zrobione00

powstanie_w_pore_zrobione01