Pożar w pilskim kościele

„Pożar na chórze w kościele pw. Św. Stanisława Kostki” – zgłoszenie o takiej treści przyjął Dyżurny Operacyjny Powiatu w Stanowisku Kierowania pilskiej straży pożarnej. Było to hasło do rozpoczęcia zaplanowanych na dzień 21 listopada br. ćwiczeń zgrywających.

Scenariusz zakładał, że nieznana osoba weszła na teren kościoła i na poziomie chóru wznieciła pożar. W wyniku szybko rozprzestrzeniającego się ognia i dymu sprawca upada i sam staje się osobą poszkodowaną. Duża ilość materiałów drewnianych sprawia, że w całym kościele panuje silne zadymienie.

Ćwiczenia taktyczno-bojowe były formą zakończenia zajęć związanych z obiektami sakralnymi. Strażacy w trakcie minionych miesięcy na terenie całego powiatu przeprowadzili rozpoznania operacyjne w wytypowanych kościołach i sanktuariach. Zapoznanie się z tymi charakterystycznymi obiektami, w przypadku realnych zdarzeń pozwoli na sprawniejsze prowadzenie działań.

W ćwiczeniach praktycznych na terenie kościoła przy ulicy Browarnej w Pile udział wzięło 7 zastępów, w tym również drabina mechaniczna. Dodatkowym zadaniem było również doskonalenie współpracy między strażakami Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kolejnym elementem prowadzonych działań było praktyczne sprawdzenie możliwości nowo powołanego plutonu „PIŁA”, który wchodzi w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Pluton złożony z zastępów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Pile oraz jednostek OSP Kaczory i OSP Kruszewo, jako część kompanii gaśniczej może być dysponowany na terenie całego województwa wielkopolskiego jako wsparcie w działaniach prowadzonych na terenie innych powiatów.

KP PSP w Pile

pozar_w_kosciele00

pozar_w_kosciele14 pozar_w_kosciele01 pozar_w_kosciele02 pozar_w_kosciele03 pozar_w_kosciele04 pozar_w_kosciele05 pozar_w_kosciele06 pozar_w_kosciele07 pozar_w_kosciele08 pozar_w_kosciele09 pozar_w_kosciele10 pozar_w_kosciele11 pozar_w_kosciele12 pozar_w_kosciele13