Pożegnalne orędzie

W sobotę 17 listopada 2018 roku lotem błyskawicy rozeszła się nadzwyczaj smutna wiadomość o śmierci Księdza kanonika Leonarda Zycha. Ksiądz Leonard Zych wywodził się z rodziny uznającej wartości wyznania rzymsko – katolickiego. Matka Irena z domu Krawczyk urodziła się w Michałkowicach na Śląsku. Ojciec Alojzy Zych wywodził się z miejscowości Święta w powiecie Złotowskim. Małżonkowie Zych posiadali córkę Barbarę, która po ukończeniu studiów pracowała w pilskim LO jako nauczycielka przedmiotów tzw. ścisłych.

W rodzinie tej przyszedł na świat syn Leonard dnia 25 lutego 1957 roku. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Pile podjął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1983 roku. Młody ksiądz odbywał swój wikariat w Pile przy ulicy Browarnej – w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki. Tu zamieszkał.

Jako wikariusz uczył w pilskich przedszkolach religii. Dał się poznać jako znakomity katecheta dzieci specjalnej troski Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile przy ulicy Śniadeckich. W związku z tym w czasie pogrzebu reprezentacja Ośrodka w osobach wchodzących w skład pocztu sztandarowego mogła pochylić się nad otwartą mogiłą Zmarłego Katechety i ze sztandarem złożyć podziękowanie.

Ksiądz Leonard Zych pełnił też funkcję kapelana podczas dorocznych uroczystości otwarcia Igrzysk Lekkoatletycznych organizowanych pod kryptonimem „NIKE” na pilskich stadionach dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w całym ówczesnym Województwie Pilskim.

Kapelan nie tylko błogosławił naszym zawodnikom, ale bawił się też z nimi radośnie podczas KRĘGU PRZYJAŹNI zawiązanym wspólnie z zapraszanymi ważnymi osobistościami na płytę stadionu. Były to niezapomniane przeżycia dla wszystkich uczestników.

W 1987 roku Województwo Pilskie dostąpiło zaszczytu zorganizowania IV MISTRZOSTW POLSKI w LEKKIEJ ATLETYCE, które toczyły się na Stadionie przy ulicy Żeromskiego. Gościem nadzwyczajnym był Prezydent Międzynarodowej Federacji do spraw sportu dla niepełnosprawnych INAS z Hiszpanii wraz z małżonką Elene. Gość nie mógł się nadziwić, że impreza sportowa odbywa się z udziałem księdza. Zapewniał nas, że w Hiszpanii byłoby to niemożliwe. Naszym pilskim Prezydentem Miasta była wówczas Pani Mirosława Rutkowska Krupka.

Podczas uroczystości pogrzebowej Księdza Leonarda Zycha, w czwartek 22 listopada na Cmentarzu w Motylewie, gdzie Zmarły był proboszczem – rzuciłam na trumnę symboliczną garść gliny ze słownym pożegnaniem:

Zmarły Człowiecze!
Z Tobą się żegnamy!
Przyjmij dar smutny,
Który Ci składamy:
Trochę na grób Twój
Porzuconej gliny
Od Twych przyjaciół,
sąsiadów, rodziny.

Tak droga każda,
którą świat nas wodzi
na ten ubity gościniec wychodzi.
Ta ZIEMIA PILSKA
co Matką Twą była,
teraz Cię wchłonie,
a przecież – niedawno żywiła.

Po stokroć cześć Twej pamięci !!!
Spoczywaj w Bogu.
Niech ta Ziemia Pilska
lekką Ci będzie!
Takie jest nasze pożegnalne orędzie…

Aleksandra Błażejewska
z III stopniem specjalizacyjnym
w zakresie oligofrenopedagogiki
i tytułem Honorowego Obywatela Miasta Piły

pozegnalne_oredzie00

pozegnalne_oredzie02 pozegnalne_oredzie01