Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Pile

Pilska jednostka Policji pożegnała swojego dotychczasowego Komendanta Powiatowego mł. insp. Piotra Skrzypkowiaka. Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Pile będzie teraz pełnić dotychczasowy I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pile mł. insp. Sławomir Sobański.

13 kwietnia br. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński odwołał ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Pile mł. insp. Piotra Skrzypkowiaka, a jego dotychczasowe obowiązki powierzył I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Pile – mł. insp. Sławomirowi Sobańskiemu.

Poza Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu nadinsp. Tomaszem Trawińskim, Komendantem Powiatowym Policji w Pile mł. insp. Piotrem Skrzypkowiakiem, I Z-cą Komendanta Powiatowego Policji w Pile mł. insp. Sławomirem Sobańskim oraz Z-cą Komendanta Powiatowego Policji w Pile kom. Robertem Kossakiem w uroczystości wzięli udział: Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu mł. insp. Adam Półtoraczyk, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, p.o. Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Roman Gryczka, Wicestarosta Pilski Stefan Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wasiak, Przewodniczący Rady Miasta Rafał Zdzierela, Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowińki, Z-ca Prokuratora Rejonowego w Pile Bartłomiej Urban, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej, Wójt Gminy Białośliwie Krzysztof Rutkowski, Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski, Z-ca Burmistrza Łobżenicy Józef Lewandowski, Dowódca Garnizonu Piła mjr Mariusz Krawulski, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk. Tomasz Cieślak, kapelan pilskiej Policji Antoni Tofil, Rektor PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Komendant Hufca ZHP hm. Grzegorz Rzymski, Powiatowy Inspektor Sanitarny Danuta Kmieciak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Dorna, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Ryszard Standio wraz z nadleśniczym Adamem Standion, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile Rafał Szuca, Komendant Straży Miejskiej w Pile Wojciech Nosek, przedstawiciel Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mieczysław Kłos, Łowczy Okręgowy PZŁ w Pile Sławomir Jaroszewicz, przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP Piła kom. Marcin Towalewski, Przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji Powiatu Pilskiego Anna Podemska oraz policjanci i pracownicy cywilni KPP w Pile.

I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pile, a obecnie już p.o. Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sławomir Sobański, w swoim wystąpieniu podziękował odchodzącemu ze stanowiska mł. insp. Piotrowi Skrzypkowiakowi za wspólną, owocną służbę oraz za profesjonalizm i przyjazną atmosferę pracy.

Prezydent oraz Starosta w imieniu swoim, pracowników oraz mieszkańców Piły i powiatu pilskiego podziękowali Komendantowi Powiatowemu mł. insp. Piotrowi Skrzypkowiakowi za miłą i owocną współpracę, zaangażowanie i dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Głos zabrał również ksiądz kapelan Antoni Tofil, który wyraził swój smutek z powodu odejścia dotychczasowego Komendanta Powiatowego dziękując mu za życzliwość, pomoc i fachowość.

KPP Piła

pozegnanie_komendanta00

pozegnanie_komendanta27 pozegnanie_komendanta01 pozegnanie_komendanta02 pozegnanie_komendanta03 pozegnanie_komendanta04 pozegnanie_komendanta05 pozegnanie_komendanta06 pozegnanie_komendanta07 pozegnanie_komendanta08 pozegnanie_komendanta09 pozegnanie_komendanta10 pozegnanie_komendanta11 pozegnanie_komendanta12 pozegnanie_komendanta13 pozegnanie_komendanta14 pozegnanie_komendanta15 pozegnanie_komendanta16 pozegnanie_komendanta17 pozegnanie_komendanta18 pozegnanie_komendanta19 pozegnanie_komendanta20 pozegnanie_komendanta21 pozegnanie_komendanta22 pozegnanie_komendanta23 pozegnanie_komendanta24 pozegnanie_komendanta25 pozegnanie_komendanta26