Pożegnanie, medale oraz nagrody w pilskiej Szkole Policji | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Pożegnanie, medale oraz nagrody w pilskiej Szkole Policji

Wręczenie medali za zasługi dla Policji, pożegnanie policjanta kończącego służbę oraz wręczenie nagród za wyróżniającą się postawę w służbie – te, z pozoru, tak różne, jednakże ważne, wydarzenia stały się pretekstem do uroczystej zbiórki, która odbyła się w auli Szkoły Policji w Pile w czwartek, 25 sierpnia br.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości, oprócz Komendantów i kadry kierowniczej Szkoły, znaleźli się również: Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Piotr Skrzypkowiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Rafał Mrowiński oraz nowo mianowany proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pile ks. Antoni Tofil.

W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Roman Sobczak w towarzystwie Zastępców: insp. Mariusza Wiatra i insp. Romana Gryczki, a także Komendanta Powiatowego Policji w Pile i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile wręczył: nadkom. Leszkowi Bielińskiemu – wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile – w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego – Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant, dr. Władysławowi Nowickiemu – byłemu kapelanowi Szkoły Policji w Pile i asp. szt. Januszowi Trzynie – wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile – za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji – Brązowe Medale za Zasługi dla Policji.

Zobrazowaniem kolejnego punktu uroczystości, jakim było pożegnanie odchodzącego na zasłużoną emeryturę specjalisty Sekcji Teleinformatyki Szkoły Policji w Pile stało się motto duńskiego filozofa i poety: „Życie można zrozumieć oglądając się za siebie, ale żyć można tylko patrząc przed siebie”. Po latach, pełnionej w sposób godny naśladowania, służby st. asp. Jarosław Górnicki podjął decyzję o rozstaniu się z mundurem policyjnym. Słowa podziękowania za wieloletnią i nienaganną służbę, a także życzenia zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń złożyli świeżo upieczonemu emerytowi Komendant Szkoły insp. Roman Sobczak oraz bezpośredni przełożony, kierownik Sekcji Teleinformatyki, podinsp. Rafał Socha. Odchodzący w stan spoczynku policjant otrzymał okolicznościowy dyplom oraz upominki.

Na zakończenie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych za wyróżniającą się postawę w służbie, zaangażowanie oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz wysiłek włożony w realizację dodatkowych zadań przy jednoczesnym obciążeniu obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska służbowego. Wśród nagrodzonych przez Komendanta Szkoły Policji w Pile znaleźli się:

- mł. insp. Sylwester Urbaniak,
- podinsp. Wojciech Miś,
- podinsp. Waldemar Szilke,
- podinsp. Marek Ratajczak,
- podinsp. Zbigniew Bogusz,
- podinsp. Jacek Słoński,
- podinsp. Krzysztof Sawicki,
- podinsp. Anna Rudnicka,
- nadkom. Ryszard Przewoźniak,
- asp. szt. Ryszard Rudnicki,
- kom. Marcin Druszcz,
- kom. Sebastian Wegner,
- podkom. Hanna Bigielmajer,
- asp. Karol Patyniak,
- mł. asp. Paweł Deutsch,
- st. asp. Krzysztof Bartkowiak.

Paulina Politowska
Szkoła Policji w Pile

pozegnanie_medale_oraz_nagrody00

pozegnanie_medale_oraz_nagrody03 pozegnanie_medale_oraz_nagrody01 pozegnanie_medale_oraz_nagrody02