Pożegnanie wielkopolskiego komendanta PSP

21 stycznia 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbyło się pożegnanie ze służbą odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – nadbryg. Wojciecha Mendelaka.

Uroczystość ta odbyła się w obecności wielu znamienitych gości, w tym:

•    Pana Piotra Florka – senatora RP, byłego wojewody wielkopolskiego;

•    nadbryg. Marka Kowalskiego – zastępcy komendanta głównego PSP oraz gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza – byłego komendanta głównego PSP;

•    Pani Marleny Maląg – wicewojewody wielkopolskiego wraz z Panią Bogumiłą Stanecką – dyrektorem generalnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Panem Przemysławem Szczepańskim – dyrektorem Wydziału Finansów WUW;

•    Pana Wojciecha Jankowiaka – wicemarszałka województwa wielkopolskiego;

•    Panów Komendantów PSP w osobach: nadbryg. Karola Stępnia – opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – dziekana komendantów wojewódzkich oraz st. bryg. Grzegorza Stankiewicza – komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,

•    nadbryg. w st. spocz. Ryszarda Kamińskiego – byłego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu, wiceprezesa  Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;

•    Pani Hanny Grunt – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

•    szefów służb, inspekcji i straży, prezydentów miast, starostów oraz strażackich kapelanów.

Nadbrygadier Wojciech Mendelak odszedł na emeryturę po blisko 40 latach służby w straży, z czego blisko 8 na stanowisku wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Straż pożarną w Wielkopolsce zostawia w bardzo dobrej kondycji. Tylko w minionym roku PSP zakupiła nowoczesny sprzęt ratowniczy za kwotę ponad 43 mln zł, a przez ostatnie 8 lat za prawie 200 mln zł. W sumie wymieniono 256 samochodów na nowe, co stanowi 66% wszystkich samochodów, będących na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej. Warto zaznaczyć, że za komendantury nadbryg. Wojciecha Mendelaka średni wiek pojazdów ratowniczych PSP zmniejszył się z 10 do 8 lat. Zakup nowych pojazdów oraz sprzętu umożliwił przekazanie dotychczas używanego i sprawnego sprzętu do strażnic ochotniczych straży pożarnych. Za czasów Komendanta Mendelaka do OSP przekazano 246 samochodów.

Kolejne 100 mln zł przeznaczono na budowę, remonty i modernizację wielkopolskich strażnic.

Dzięki zaangażowaniu nadbryg. Wojciecha Mendelaka opracowano „Strategię rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej dla województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020”, co pozwoliło na realizację wielu projektów unijnych  dla PSP w Wielkopolsce, z których zakupiono specjalistyczne pojazdy, wybudowano 6 stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń, umożliwiających wspólną służbę strażaków i ratowników medycznych oraz połączono wszystkie strażnice w Wielkopolsce Wojewódzką Siecią Teleinformatyczną, w ramach której wdrożono system wideokonferencyjny, wykorzystujący m.in. 1200 km linii światłowodowych. Kwota tych projektów wyniosła 104 mln zł.

Dzięki strategicznemu podejściu uruchomiono na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu studia menadżerskie dla strażaków, a na Politechnice Poznańskiej studia dla specjalistów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowano wielkopolski program „Edukacja i Profilaktyka Pożarowa”.

Ponadto, cały czas rozwijany był krajowy system ratowniczo-gaśniczy w naszym województwie, którego ważnym elementem są ochotnicze straże pożarne. Obecnie już 339 z nich jest włączonych do tego systemu i stanowią swoistego rodzaju elitę ratowniczą w naszym województwie.

Wojciech Mendelak służbę rozpoczął w 1976, jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobył na stanowisku młodszego inspektora w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koninie. W 1984 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 1997 ukończył na tej uczelni studia magisterskie, a następnie dalej poszerzał swoją wiedzę ogólną na kilku kierunkach studiów podyplomowych. Następnie w swojej karierze zawodowej zajmował kolejne stanowiska służbowe: kierownika służby prewencji i kierownika służby operacyjno-szkoleniowej, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, zastępcy komendanta rejonowego w Koninie, a roku w 1992 został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju, od 1 września 1999 został powołany na stanowisko zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie nadzorował pion logistyczny. Od dnia 20 marca 2007 przeniesiony do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i mianowany na stanowisko Dyrektora Biura Organizacji, a następnie doradcy komendanta. Z dniem 2 kwietnia 2008 został powołany na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Do czasu powołania nowego Komendanta obowiązki wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP będzie pełnił st. bryg. Lech Janiak – dotychczasowy zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Sławomir Brandt – KW PSP Poznań

pozegnanie_wielkopolskiego_komendanta00

pozegnanie_wielkopolskiego_komendanta09 pozegnanie_wielkopolskiego_komendanta01 pozegnanie_wielkopolskiego_komendanta02 pozegnanie_wielkopolskiego_komendanta03 pozegnanie_wielkopolskiego_komendanta04 pozegnanie_wielkopolskiego_komendanta05 pozegnanie_wielkopolskiego_komendanta06 pozegnanie_wielkopolskiego_komendanta07 pozegnanie_wielkopolskiego_komendanta08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *