Pożegnanie ze służbą zastępcy WKW PSP

12 sierpnia 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbyło się pożegnanie ze służbą zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. dr. inż. Jerzego Raneckiego, który z dniem 29 lipca 2016 roku, po blisko 36. latach służby, przeszedł w stan spoczynku.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, w tym:

•    Pani Marlena Maląg – wicewojewoda wielkopolski,

•    st. kpt. Andrzej Bartkowiak – wielkopolski komendant wojewódzki PSP wraz z pełniącym obowiązki zastępcą mł. bryg. Dariuszem Matczakiem,

•    insp. Roman Kuster – zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu,

•    Pan Andrzej Trybusz – wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu,

•    bryg. Dariusz Markiewicz – zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,

•    Beata Nowacka-Juska – wojewódzki Inspektor Sanitarny MSWiA,

•    Tomasz Łubiński – wicestarosta poznański,

•    Generałowie pożarnictwa – byli wielkopolscy komendanci wojewódzcy PSP: nadbryg. Ryszard Kamiński, nadbryg. Wojciech Mendelak,

•    Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – Stefan Mikołajczak wraz z dyrektorem Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu – Andrzejem Jankowskim,

•    prof. dr hab. Jerzy Konieczny – Kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

•    Pani Anna Formaniewicz – kierownik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,

•    ks. Rafał Czerniejewski – kapelan wielkopolskich strażaków,

•    Ludwik Jaworek – prezes SITP Pożarnictwa Oddział Wielkopolski wraz z członkami zarządu,

•    komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego oraz kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu,

•    strażaccy emeryci i renciści.

Podczas uroczystości st. bryg. Jerzy Ranecki został udekorowany medalem „Semper Vigilant” nadanym przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP woj. Wielkopolskiego im. Gen. Taczaka.

Warto zaznaczyć, że wcześniej Komendant Ranecki 29 lipca pożegnał się z kadrą Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Starszy brygadier dr inż. Jerzy Ranecki z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1980 r.  Jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, współtworzył i dowodził wyspecjalizowaną jednostką w tym zakresie. Dowodził i uczestniczył w bardzo wielu akcjach ratowniczych. Szczególnie wspomina: pożar lasu w Kuźni Raciborskiej, pożar lasu w Dziewiczej Górze, katastrofę wieżowca w Gdańsku, awaryjne uwolnienie chloru w centrum Poznania, awaryjne uwolnienie amoniaku w Koziegłowach i Poznaniu, pożar składu pociągu z benzyną  w Kobylnicy, katastrofę tramwajową w Poznaniu, pożar hali przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu, zagrożenie powodziowe w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2010 r.

Brał udział w opracowywaniu różnych programów szkoleniowych. Jest autorem i współautorem 6 książek o tematyce ratowniczej oraz prawie 100 artykułów i materiałów szkoleniowych. Jest długoletnim członkiem Rady Redakcyjnej „Przeglądu Pożarniczego”. Autor artykułów zamieszczonych w kilku monografiach pożarniczych. Laureat złotego pióra Przeglądu Pożarniczego za osiągnięcia w publicystyce pożarniczej. Jest także autorem internetowego opracowania dotyczącego historii Poznańskiej Straży Pożarnej. W 2006 roku obronił pracę doktorską Ratownictwo chemiczne w systemie ochrony zdrowia Wielkopolski i uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Katedrze Medycyny Ratunkowej i Katastrof Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Z ramienia Komendanta Głównego PSP był ekspertem merytorycznym w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nadzorującym projekt pt. „Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo”. Wyżej wymieniony projekt został bardzo wysoko oceniony. Miał szereg wykładów podczas wielu konferencji naukowych. Szczególnie angażował się podczas międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu ratownictwa w Inowrocławiu. W 2015 roku został podczas takiej konferencji uhonorowany specjalnym medalem.

Na początku lat dziewięćdziesiątych był współtwórcą założeń organizacyjnych ratownictwa chemicznego i ekologicznego organizowanego w Państwowej Straży Pożarnej. W tych latach był delegowany przez ówczesnego zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbryg. w st. spocz. Macieja Schroedera do prowadzenia w wybranych komendach na terenie Polski szkolenia z zakresu organizacji działań plutonu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Szkolenia prowadził między innymi w Warszawie, Koninie i Krakowie. Pan st. bryg. Jerzy Ranecki zarządzał zamontowaną na terenie JRG 6 pierwszą w Polsce specjalistyczną komorą treningową (dymową). Komora była uruchomiona, gdy był dowódcą Jednostki. To w tej komorze na początku lat dziewięćdziesiątych ćwiczyli strażacy z całej Polski. Był organizatorem i współorganizatorem stek ćwiczeń i szkoleń.

Był dowódcą zabezpieczenia Euro 2012 w Poznaniu, szczytu klimatycznego w Poznaniu, 1050-lecia chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży. Działał w licznych zespołach i komisjach powoływanych przez Komendanta Głównego PSP. Przewodniczył zespołowi do spraw dekontaminacji masowej. Niezwykle wysoko ceni sobie współdziałanie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Opracowanie i zdjęcia:
mł. bryg. Sławomir Brandt z KW PSP w Poznaniu

pozegnanie_ze_sluzba00

pozegnanie_ze_sluzba09 pozegnanie_ze_sluzba01 pozegnanie_ze_sluzba02 pozegnanie_ze_sluzba03 pozegnanie_ze_sluzba04 pozegnanie_ze_sluzba05 pozegnanie_ze_sluzba06 pozegnanie_ze_sluzba07 pozegnanie_ze_sluzba08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *