„Pozory mylą dowód nie” – działania dzielnicowych ze słuchaczami Szkoły Policji

„Pozory mylą – dowód nie” to kampania, której celem jest zapobieganie sprzedaży wyrobów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. Cykliczne działania przeprowadzili dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, tym razem wspólnie ze słuchaczami Szkoły Policji w Pile.

 

„Pozory mylą, dowód nie” to ogólnopolska kampania realizowana również przez policjantów od 2009 roku. Jej celem jest zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Działania prowadzone są cyklicznie. Podczas akcji prowadzonej przez wałeckich dzielnicowych wspólnie ze słuchaczami Szkoły Policji w Pile funkcjonariusze chcą przypomnieć sprzedawcom, jak uniknąć problemów i utraty licencji. Sprzedaż alkoholu niepełnoletnim to przestępstwo, za które przewidziane są surowe sankcje, włącznie z utratą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzona działania w ramach kampanii przypominają sprzedawcom, że mają prawo żądać okazania dokumentu tożsamości od osoby chcącej zakupić napój alkoholowy. Art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyraźnie stanowi: W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”. Kampania uświadamia również, że duże znaczenie w przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim ma właściwa postawa i reakcja świadków takich zdarzeń. Policjanci zwracali uwagę sprzedawcom na fakt, iż osoby małoletnie chwytają się różnych kruczków, aby zdobyć alkohol. Mundurowi przypominali także o zmianach w ustawie co do zakupu napojów energetycznych. Tym razem działania prowadzone były na terenie gminy Wałcz we wsi Różewo.

 

KPP Wałcz