Pożyczki płynnościowe w walce z kryzysem!

Ruszają pożyczki płynnościowe dla mikro, małych i średnich firm z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19! Taką informację przekazano 5 maja 2020 r. na konferencji prasowej z udziałem Rafała Zdziereli, Dyrektora Oddziału WARP Sp. z o.o. w Pile, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego oraz prezydenta Piły Piotra Głowskiego. Pożyczka jest skierowana do firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować. Kwota pożyczki do 300.000,00 złotych.

– Wszyscy w czasach koronawirusa jesteśmy na polu walki. W pierwszej kolejności było zdrowie a po nim najważniejsza jest gospodarka.  Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozważał różne formy wsparcia przedsiębiorców z całej Wielkopolski. Podjęliśmy decyzję, aby Wielkopolski Fundusz Rozwoju, który jest dysponentem środków unijnych przygotował  ofertę pomocową dla naszych przedsiębiorców. I takie coś powstało – pożyczka płynnościowa. Chcemy nią wesprzeć przedsiębiorców tak, aby  mogli jak najszybciej funkcjonować – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

– Rząd tym mniejszym proponuje 5 tysięcy  złotych a my proponujemy 300 tysięcy złotych.  To znacząca  różnica jeśli chodzi o zakres pomocy. Jestem przekonany, że trzeba będzie uruchamiać kolejne transze tego finansowania, bo oprocentowanie wynosi od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty. Jest to niezwykła oferta na trudne czasy, dzięki której przedsiębiorcy będą mieć szybki i łatwy dostęp do tych pieniędzy, aby poprawić swoją płynność na dobrych warunkach.  Te pieniądze można także łączyć z pieniędzmi, którymi WARP  dysponuje na inwestycje. Na pewno warto skorzystać z tej pożyczki – dodaje Piotr Głowski, prezydent Piły.

O Pożyczkę Płynnościową będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, u których w wyniku zjawisk będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów/ przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej o:

•    co najmniej 20% w dowolnie wskazanym miesiącu kalendarzowym w porównaniu do miesiąca poprzedniego w 2020 roku lub

•    co najmniej 15% w dowolnie wskazanym okresie (nie krótszym niż miesiąc) 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, przy czym spadek liczony jest na podstawie średniomiesięcznych obrotów/przychodów za wskazany okres.

Zasady wsparcia

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki wynosić będzie 300 000,00 PLN  na okres do 72 miesięcy (6 lat), przy oprocentowaniu wynoszącym nawet 0%, bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Wkład własny pożyczkobiorcy nie będzie wymagany.

Pożyczkobiorcy będą mogli skorzystać z karencji w spłacie kapitału sięgającej nawet 12 miesięcy lub odroczenia w spłacie zarówno kapitału jak i odsetek sięgającego 6 miesięcy.

Podstawową i jedyną formę zabezpieczenia pożyczki wynoszącej do 100 000,00 PLN będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”. W przypadku pożyczek powyżej 100 000,00 PLN, dodatkowo zastosowane będą inne powszechnie stosowane przez Pośredników Finansowych zabezpieczenia.

Pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, tj.:  kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku.

Termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki

Do kogo się zwrócić?

Pożyczka Płynnościowa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wdrażana będzie przez dwóch Pośredników Finansowych: Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP. Realizuje zadania na rzecz województwa wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi. Są to środki na rozwój i środki na inwestycje, pochodzące w szczególności ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE 2007-2013 i JESSICA 2007-2013, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Oddział WARP Sp. z o.o. w Pile: Służymy pomocą w sporządzaniu tych wniosków aby bezpiecznie z przedsiębiorcami przejść te wymagane progi.

– Zależy nam, aby szybko po złożeniu wniosku w przeciągu 3 dni odpowiedzieć przedsiębiorcy czy możemy mu udzielić takiej pożyczki i umówić się na podpisanie umowy. Następnie pozostanie przelać środki na konto. Jeśli wszystko dobrze pójdzie to cały proces można wykonać w tydzień. Już pierwsze wnioski wpływają. Warto się pośpieszyć – zachęcał w trakcie konferencji Rafał Zdzierela, Dyrektor Oddziału WARP w Pile.

W razie pytań można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, osobiście, telefonicznie (616506333, 616506180), e-mailowo (fundusz@warp.org.pl).

Sebastian Daukszewicz

pozyczki_plynnosciowe1_01

pozyczki_plynnosciowe1_12 pozyczki_plynnosciowe1_02 pozyczki_plynnosciowe1_03 pozyczki_plynnosciowe1_04 pozyczki_plynnosciowe1_05 pozyczki_plynnosciowe1_06 pozyczki_plynnosciowe1_07 pozyczki_plynnosciowe1_08 pozyczki_plynnosciowe1_09 pozyczki_plynnosciowe1_10 pozyczki_plynnosciowe1_11