Pozyskaj dofinansowanie z Urzędu Pracy

Pozyskaj_dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, iż posiada środki dla pracodawców na dofinansowanie organizacji staży dla osób bezrobotnych oraz dla bezrobotnych na organizację staży w ramach tzw. bonów stażowych.

Aktualnie prowadzone są następujące nabory wniosków:

1. W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację 6-miesięcznych staży w ramach bonów stażowych. Na organizowane miejsca stażu kierowane będą kobiety bezrobotne poniżej 30. roku życia. Termin składania wniosków do 23 maja 2016r.

2. W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie pilskim (II)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację staży:
•    5-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 4 miesiące,
•    4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 3 miesiące,
•    3-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 3 miesiące.
Termin składania wniosków do 23 maja 2016r.

3. W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację:
6-miesięcznych staży w ramach bonów stażowych z deklaracją zatrudnienia na co
najmniej 7 miesięcy,
staży:
•    5-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 4 miesiące,
•    4-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 3 miesiące,
•    3-miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 3 miesiące.
Termin składania wniosków do 23 maja 2016r. Na organizowane miejsca stażu kierowane będą kobiety bezrobotne spełniające poniżej 30. roku życia.

4. W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie pilskim (II)”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację prac interwencyjnych dla 10 kobiet poniżej 30. roku życia na okres 5 miesięcy przy zatrudnieniu po okresie prac interwencyjnych na co najmniej 4 miesiące. Termin składania wniosków do 31 maja 2016r.

5. W związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu dla osób bezrobotnych po 50. roku życia PUP Piła zaprasza pracodawców do składania wniosków:
•    na 3-miesięczne staże z deklaracją zatrudnienia na co najmniej 1 miesiąc – dla 20 osób,
•    na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – dla 4 osób.
Maksymalna kwota refundacji wynosi 20.000 zł. Termin składania wniosków do 30 maja 2016r.
UWAGA! Wnioski oraz kryteria dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy przy al. Niepodległości 24 w Pile (punkt informacyjny oraz pok. 10 i 18) i na stronie internetowej pila.praca.gov.pl. Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone według kolejności ich złożenia.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

__

Do wynajęcia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *