Prace polowe – działania złotowskich służb

Wakacje to nie tylko okres urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach czy nad wodą, ale również czas intensywnych rolniczych prac polowych. Prace polowe i gospodarcze, to także zwiększony ruch pojazdów oraz maszyn rolniczych na drogach. Tylko wyobraźnia i świadomość zagrożeń są sposobami na uniknięcie ludzkich tragedii.

Na terenie całej Wielkopolski policjanci wraz z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzą działania profilaktyczne, które mają na celu uświadomienie mieszkańców wsi o zagrożeniach występujących podczas prac polowych. Wspólna akcja złotowskiej policji z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawiciela KRUS-u, została przeprowadzona 2 sierpnia na terenie gminy Złotów.

Podczas działań policjanci zwracali uwagę przede wszystkim na stan techniczny ciągników rolniczych, kombajnów i innych maszyn. Ponadto sprawdzali stan trzeźwości kierowców, a kontrole przeprowadzane były również pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia przewożonego ładunku.

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych oraz właściwym zabezpieczeniu maszyn, by uniknąć wypadków w czasie pracy.

Kilka wskazówek, jak uniknąć zagrożeń:

•    nigdy nie podejmujmy prac w gospodarstwie pod działaniem alkoholu, nie kierujmy pojazdami, nie pozwólmy też by czynili to inni;

•    nie dopuszczajmy do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień;

•    nie przewoźmy nikogo na załadowanych wozach i przyczepach;

•    każde uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedzajmy sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnijmy się, czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci;

•    pamiętajmy, że osoby starsze i dzieci nie powinny pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach;

•    nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych, zwłaszcza przy użyciu maszyn rolniczych;

•    nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych, a na podwórkach wydzielmy miejsca do zabawy, odgrodzone od miejsc, po których chodzą zwierzęta czy poruszają się maszyny rolnicze;

•    nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka;

•    nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, takimi jak: pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły;

W razie wypadku zadzwoń na numer alarmowy 112!

KPP Złotów

prace_polowe

prace_polowe_03 prace_polowe_02