Pracownia plastyczna dla pilskich Seniorów

Artyści operują szeroką gamą technik, począwszy od techniki ołówek, poprzez pastelę suchą, akwarelę oraz technikę akryl. O kim mowa? To słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, należący do grupy „Rysujemy, Malujemy”, która to swoje zajęcia od jakiegoś czasu odbywa w Pracowni plastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Pile.

Grupa  pod okiem Janiny Łastowskiej Semrau zrzesza osoby, które w swoim życiu wykonywały różne profesje, a teraz spełniają swoje marzenia i rozwijają drzemiące w nich zdolności plastyczne. 12 października odbyło się podpisanie rocznej umowy na dalsze bezpłatne korzystanie z Sali plastycznej przez słuchaczy UTW w każdy czwartek po południu, w tej placówce oświatowej.

Umowę w obecności prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego podpisała Anna Stefanowicz, dyrektor SP 5 i Bogumiła Cybulska, pełniąca obowiązki prezesa pilskiego UTW.

Sebastian Daukszewicz

pracownia_plastyczna00

pracownia_plastyczna09 pracownia_plastyczna01 pracownia_plastyczna02 pracownia_plastyczna03 pracownia_plastyczna04 pracownia_plastyczna05 pracownia_plastyczna06 pracownia_plastyczna07 pracownia_plastyczna08