Pragniemy podziękować wszystkim dobrym ludziom za pomoc i wsparcie!

3030 złotych dochodu z koncertu Józefa Skrzeka na leczenie Kingi! 

Dodatkowo zebrano pieniądze ze sprzedaży ANIOŁÓW, wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Morzewie oraz liczne przelewy na konto bankowe od darczyńców i sponsorów. Ufamy, że to będzie dobry początek do wielu operacji i zabiegów dla Kingi 

Koncert odbył się 1 kwietnia 2017 roku w sali Auditorium Maximum Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Dziękujemy Panu Rektorowi Donatowi Mierzejewskiemu gospodarzowi miejsca za pomoc i życzliwość. Panu Posłowi Grzegorzowi Piechowiakowi za szukanie pomocy w ministerstwie zdrowia. Panu Eligiuszowi Komarowskiemu Staroscie Pilskiemu za pomoc finansową, za wsparcie i patronat.

Dziękujemy Tygodnikowi Nowemu za opisanie historii o Kindze, Firmie ASECURA SERVIS za ochronę, Drukarnii Agora za druki, Domowi księgarskiemu J&M Lus za sprzedaż biletów/cegiełek, Drukarni Colours Factory za druki, Firmie Rymon za nagłosnienie, Agencja Opus za projekty, Pub Classic za posiłki, Firmie Kotliccy, Służbie Lazarus, Firmie Kontur, Firmie Cantral media za promocję, Restauracji Kabuki za posiłki, Optykowi Pryzma, Katarzynie Musiał za pisma i rozliczenie, Firmie BEST za reklamę, Pubowi Rockpolis za posiłki, Sklepowi Mrówka za reklamę, Firmie Wypig za statuetkę, Express TV za nagranie, Lasom Państwowych za reklamę, NSZZ Solidarności za pomoc i życzliwość, Zakładowi Przemysłu Ziemniaczanego za reklamę, Spółdzielni  „SPOŁEM” za reklamę, Firmie PELLAS X za reklamę, Warsztatom Terapii Zajęciowej w Morzewie, Młodzieży ze szkoły NAFTA oraz studentom PWSZ, Wiktorii Sikora, Elżbiecie Białęskiej, Janowi Nowakowi oraz Panu Czesławowi Czynszakowi z Fundacji Dr. Clown i wielu wspaniałym Osobą, którzy pragną pozostać anonimowi.

Z wyrazami szacunku i podziękowania dla wszystkich od Stowarzyszenia EFFATA

Artur Łazowy

PS.

Każdy może się przyczynić do poprawy zdrowia Kingi. Właśnie ruszyła zbiórka środków na konto fundacji „Złotowianka”: Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo: 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: darowizna na rzecz Żołędziowska Kinga Ż/11.

By pomóc, można też przekazać 1 proc podatku. W tym wypadku należy podać nr KRS Fundacji „Złotowianka”: 0000308316, a w rubryce cel szczegółowy 1 proc. napisać imię i nazwisko podopiecznego oraz login czyli Żołędziowska Kinga Ż/11.

3030_zl_skrzek00

3030_zl_skrzek04 3030_zl_skrzek01 3030_zl_skrzek02 3030_zl_skrzek03