Prawo i Sprawiedliwość apeluje do wszystkich parlamentarzystów, aby poparli ratyfikację unijnego programu

Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu premiera Mateusza Morawieckiego w 2020 r. wywalczyliśmy największe w historii Unii Europejskiej środki dla naszego kraju – ok. 770 mld zł. Z tego około 70 mld zł może trafić do Wielkopolski, o ile tak zadecyduje parlament. 29 kwietnia 2021 r. w Pile odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Posła na Sejm RP, Prezesa Zarządu Okręgowego PiS – Krzysztofa Czarneckiego, Posłów na Sejm RP Marty Kubiak, Marcina Porzucka oraz samorządowców PiS w ramach kampanii pn. „Liczy się Polska”.

Rząd opracuje Krajowy Plan Odbudowy, który będzie zawierał zasady podziału i wydatkowania 770 mld zł z budżetu unijnego i który pozwoli nam szybciej wyjść z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali do wszystkich parlamentarzystów, aby poparli ratyfikację unijnego programu.

– Ta ogromna kwota 770 mld złotych pozwoli na realizowanie wielu zadań dotyczących rozwoju  gospodarczego naszego kraju jak i też wychodzenia z okresu pandemii, czyli załamania gospodarczego, które było w całym kraju. Są to ogromne środki finansowe, które zostaną zaakceptowane przez Sejm w maju. Wiele stowarzyszeń, wiele samorządów zgłaszało swoje uwagi co do pomysłów na realizację inwestycji w Krajowym Planie Odbudowy. Wszystkie pomysły zostały przeanalizowane i one w jakiś sposób stanowią program, który po części będzie programem, w którym sami będziemy podejmować decyzje jako Polska, ale po części środki finansowe  są już wskazane przez UE w procesie negocjacji. O jakiś środkach mówimy? Jeśli przeliczymy na jednego mieszkańca powiatu pilskiego to jest to kwota 2,7 miliarda złotych a jeżeli mówimy o samej Pile jest to kwota 1,7 miliarda złotych. Są to ogromne środki – mówi poseł  Krzysztof Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. – Dzisiaj widzimy które ugrupowania polityczne poważnie podchodzą do tematu, ale też widzimy takie ugrupowania jak Koalicja Obywatelska, Koalicja  Polska, które są tylko doprowadzić do zmian w rządzie. Ich pomysłem jest, aby nie przyjąć w Sejmie tego planu, aby te środki unijne nie trafiły do Polski. Przypomnę, że w 2008 r. i 2015 r. kiedy środki unijne trafiały do Polski to Prawo i Sprawiedliwość głosowało za tymi środkami. A wtedy nie rządziliśmy. Zadajmy pytanie co jest najważniejsze? Cele polityczne czy dobro naszych firm, naszych obywateli. Ci posłowie, którzy zagłosują za odrzuceniem tego programu to są posłowie, którzy zagłosują przeciw Polsce – dodaje Czarnecki .

Pieniądze zostaną zainwestowane m.in. w rozwój, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, rolnictwo, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Chodzi np. o termomodernizację szkół, nowe autobusy i tramwaje, obwodnice i ścieżki rowerowe, place zabaw, zapewnienie więcej miejsc w żłobkach, działania na rzecz czystego powietrza, dopłaty bezpośrednie dla rolników czy rozwój sektora przetwórczego.

– Bardzo się cieszę, że za kilka miesięcy zaczną napływać ogromne środki unijne. Prawo i Sprawiedliwość od zawsze mówi, że chcemy być w silnej i sprawiedliwej  Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki wynegocjował świetny budżet dla Polski i mam nadzieję, że te środki będą zmieniać Polskę jeszcze więcej niż do tej pory. Liczę, że środki będą dzielone sprawiedliwie  oraz że będą trafiać do potrzebujących i samorządów Północnej Wielkopolski – podkreśla poseł ziemi pilskiej Marcin Porzucek.

Do Wielkopolski dotąd trafiło już ponad 50 mld zł z perspektywy na lata 2014-2021, dzięki czemu zrealizowano ponad 24 tysiące projektów. To realne korzyści dla regionu: budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Gniezno-Poznań (dofinansowanie z UE 932 481 699,52 zł), budowa linii elektroenergetycznej w Pile ( dofinansowanie z UE 207 912 301,50 zł) czy rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 z budową mostu na rzece Warcie (dofinansowanie z UE 17 097 625,55 zł).

Teraz do naszego regionu może trafić około 70 mld zł. Kwota ta wynika z podziału ogólnej puli w przeliczeniu na mieszkańca i liczby mieszkańców zamieszkujących dany powiat. Same środki będą przekazywane w programach, projektach, inwestycjach.

– Dzisiaj dzięki negocjacjom Prawa i Sprawiedliwości i sukcesowi premiera Mateusza Morawieckiego stoimy u progu ogromnej szansy, gigantycznych pieniędzy dla rozwoju Polski. Na forum samorządu województwa Wielkopolskiego słyszymy jak ważne są to środki, jak wiele inwestycji infrastrukturalnych, w środowisko nie powstałoby Wielkopolsce gdyby nie częściowy udział środków krajowych, europejskich. Dlatego po te pieniądze należy sięgnąć. Apeluję do samorządowców Koalicji Obywatelskiej, PSL, którzy tak pięknie o środkach europejskich opowiadają, żeby przekonali swoich kolegów koleżanki posłów, senatorów do poparcia Krajowego Planu Odbudowy. Są to środki, które pozwolą naszej gospodarce  wrócić do tego tempa rozwoju z początków rządów PIS. Potrzebujemy tych pieniędzy i odpowiedzialnych decyzji posłów RP. Wierzę, że posłowie z naszego okręgu także zagłosują za tymi środkami – kończy Adam Bogrycewicz – Radny Sejmiku Wielkopolskiego.

Aby skorzystać z unijnego budżetu, wszystkie państwa UE muszą zaakceptować decyzję w sprawie zasobów własnych, zgodnie ze swoimi konstytucyjnymi wymogami. W przypadku Polski oznacza to – tak jak do tej pory – ratyfikację decyzji na podstawie ustawy. Co ważne, decyzja ta nie przenosi żadnych nowych kompetencji na poziom UE. Wynikają one z obecnych regulacji traktatowych

Natomiast brak ratyfikacji ustawy o zasobach własnych, to zaburzenie działania całego systemu finansowego UE, a przede wszystkim brak możliwości uruchomienia całego budżetu oraz Funduszu Odbudowy. Oznaczałoby to wstrzymanie tysięcy inwestycji w infrastrukturę, środowisko, edukację, służbę zdrowia czy tworzenie nowych miejsc pracy.

(SE)

prawo_i_sprawiedliwosc1_01

prawo_i_sprawiedliwosc1_16 prawo_i_sprawiedliwosc1_02 prawo_i_sprawiedliwosc1_03 prawo_i_sprawiedliwosc1_04 prawo_i_sprawiedliwosc1_05 prawo_i_sprawiedliwosc1_06 prawo_i_sprawiedliwosc1_07 prawo_i_sprawiedliwosc1_08 prawo_i_sprawiedliwosc1_09 prawo_i_sprawiedliwosc1_10 prawo_i_sprawiedliwosc1_11 prawo_i_sprawiedliwosc1_12 prawo_i_sprawiedliwosc1_13 prawo_i_sprawiedliwosc1_14 prawo_i_sprawiedliwosc1_15